Du ser på

FLAGELLEN, cellens framdriftssystem

03m 03s

Hva ville du sagt om du fikk se i et nytt supermikroskop, og der - dypt inne i cellen - fant en elektromotor på fem milliontedels centimeter, med propell, kløtsj, lager, stator, rotor, aksling og elektrisk energiforsyning?