Her finner du sitater om evolusjon, darwinisme og intelligent design fra mer og mindre kjente personer:

«Biologien er dominert av en krampaktig darwinisme som ikke spør hva som er forklaringen, men hva som passer».
Professor Rolf Seljelid, UiT. Kronikk i Nordlys, 3. november 2007.

 

«Darwinismen er feilaktig, og fortsatt støtte til den er et direkte hinder for å kunne finne en korrekt teori.»
Fred Hoyle (1999): Mathematics of Evolution, side 6.

 

«Darwins teori er riktig i de små forhold, men feilaktig i de store. Kaniner kommer fra andre og litt forskjellige kaniner, og hverken fra (ur)suppe eller poteter. Hvor de kom fra i begynnelsen, er fortsatt et problem der vitenskapen står uten løsning, slik som for mange av de andre store spørsmålene.»
Fred Hoyle (1999): Mathematics of Evolution, side 6.

 

«De opprinnelige parametre ved universets begynnelse ble fastlagt slik at karbon-basert liv kunne eksistere».
Det antropiske prinsipp. Wheeler & Tipler, 1986

 

«Dersom det lot seg bevise at det fantes et komplisert organ som overhodet ikke kunne ha vært dannet gjennom mange, suksessive og beskjedne modifikasjoner, ville min teori bryte fullstendig sammen».
Charles Darwin. Artenes opprinnelse, side 40

 

«The point which you raise on intelligent Design has perplexed me beyond measure; & has been ably discussed by Prof. Asa Gray, which whom I have had much correspondence on the subject. – I am in a complete jumble on the point. One cannot look at this Universe with all living productions & man without believing that all has been intelligently designed; yet when I look to each individual organism, I can see no evidence of this.»
Charles Darwin
(Letter 3154 – Darwin, C. R. to Herschel, J. F. W 23 May 1861.)

Du kan lese mer om dette sitatet her.

 

«Jeg ville oppnå at troen på at verden er skapt skulle forsterkes, Skaperens tanker skulle gjenkjennes, mennesket skulle innse, at Gud som grunnla verden etter en bestemt plan også har utstyrt mennesket med et sinn, som kan forstå denne plan».
Johannes Kepler, 19. april 1597

 

«Wherever physicists look, they see examples of fine tuning»
Sir Martin Rees
Astronomer Royal of Great Britain, kosmolog og astrofysiker

 

«The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life».
Stehpen Hawking

 

«If anyone claims not to be surprised by the features the universe has, he is hiding his head in the sand».
David Deutsch, Oxford