Forskningsfunn: Finstemte biologiske systemer

Professor Steinar Thorvaldsen fra Tromsø har skrevet forskningsartikkelen om fine-tuning finnes i biologiske systemer, sammen med den svenske professoren Ola Hössjer.

Forskningsfunn: Finstemte biologiske systemer

30. juni 2020 kl. 15:13
Dag ErlandsenJournalist og daglig leder

Såkalt fine-tuning finnes i biologiske systemer. Det slås fast i en ny forskningsartikkel i Journal of Theoretical Biology, signert norske Steinar Thorvaldsen og svenske Ola Hössjer.


Artikkelen påviser samme fine-tuning i funksjonelle proteiner, komplekse biokjemiske maskiner i levende celler og i cellenettverk, som man tidligere har påvist innen fysikk og kjemi.

Alle som spiller gitar vet hva finstemming betyr, og de som mikser lyd på miksebordet vet at alle lydkildene må justeres i harmoni før konserten kan starte.

– Finstemming har fått mye oppmerksomhet innen fysikk, og den slår fast at de grunnleggende konstantene i fysikk er finjustert til presise verdier for en rik kjemi og dermed muligheten for liv. Det er ennå ikke brukt i bred skala innen molekylærbiologi. Imidlertid hevder vi i denne artikkelen at biologiske systemer presenterer finjustering på ulike nivåer, f.eks. funksjonelle proteiner, komplekse biokjemiske maskiner i levende celler og i cellenettverk. Denne artikkelen beskriver molekylær finjustering, hvordan den kan brukes i biologi og hvordan den utfordrer konvensjonell darwinistisk tenkning. Vi diskuterer også de statistiske metodene som ligger til grunn for finjustering og presenterer et rammeverk for slik analyse, skriver de to i innledninga. Artikkelen påviser at:

  • Statistiske metoder er velegnet for modellering av finstemming.
  • Finstemming kan detekteres i funksjonelle proteiner, cellenetterk, etc.
  • Både naturkonstanter og biologiske initialbetingelser (startverdier) er fininnstilte.
  • Statistisk analyse av finstemming modellerer også noen kategorier av design
  • Finstemming og design fortjener oppmerksomhet i det vitenskapelige miljø.

Det forskningen finner i naturens store skattkiste slutter tydeligvis aldri å forundre oss. Hele forskningsartikkelen kan leses på nettet: Using statistical methods to model the fine-tuning of molecular machines and systems.