Video om Kalam-argumentet

0
85

Eksistens uten årsak = magi. Dette er det såkalte «kalam-argumentet», kokt ned til én setning. Brukt på Universet ser argumentet slik ut: Alt som begynner å eksistere har en årsak. Universet begynte å eksistere. Derfor har Universet en årsak.

«Kalam» er arabisk, betyr «ord» eller «tale» og henviser til den faglige diskusjonen blant islamske lærde i middelalderen, som særlig utviklet dette argumentet. Kalam-argumentet fokuserer på det å begynne å eksistere.

Den moderne utgaven av dette argumentet ble lansert av William Lane («Bill») Craig. Bakgrunnen er oppdagelsen av Big Bang, som synes å indikere at vårt univers ble til på et bestemt tidspunkt tilbake i tid. At universet begynte å eksistere begrunnes altså nå ut fra moderne kosmologi. Teorien om «multivers» er blitt fremmet som en løsning på denne utfordringen, men kosmologer peker på at også et «multivers» må ha en begynnelse.

Se videoen her.

Videoen er oversatt av Damaris. Husk å gå på «Innstillinger» i youtube og trykk «norsk», så får du den norske oversettelsen!

Du kan lese mer om saken på Damaris’ hjemmeside her.