Velkommen til Origo

Foreningen Origo Norge ble opprettet i 1996 av en gruppe kristne akademikere med interesse for forholdet mellom tro og naturvitenskap. Utgangspunktet for Origo er en forening som arbeideider med utgangspunkt i troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser.

Den kristne troen på skapelse kan kombineres med vitenskapelig aktivitet på flere forskjellige måter, og at de vitenskapelige teorier som involverer skapelsestanken, ennå er ufullstendige. På den annen side vil Origo fastholde, at det grunnleggende skapelsessynspunkt kan underbygges minst like godt vitenskapelig som den materialistiske utviklingshypotesen.

Under finner du noen av våre artikler om Intelligent Design.

 

Intelligent Design

I motsetning til evolusjonsteorien dreier Intelligent Design (ID) om at deler av virkeligheten best kan forklares ved design. Det innebærer ikke at det øvrige er blitt til uten noen form for intelligens, men at noen avgrensede deler av virkeligheten, som vi kjenner godt, kan dokumenteres til ikke gradvis å ha utviklet seg ikke-styrt eller tilfeldig.

Ser du etter flere Origo artikler? Klikk her!