Velkommen til Origo

Foreningen Origo Norge ble opprettet i 1996 av en gruppe kristne akademikere med interesse for forholdet mellom tro og naturvitenskap. Utgangspunktet for foreningen er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunktet har mange etiske og filosofiske konsekvenser. De vitenskapelige teoriene som involverer skapelsestanken er ennå ufullstendige, men den kristne skapertroen kan likevel kombineres med vitenskapelig aktivitet på flere måter. Samtidig har Origo hele tiden fastholdt at det grunnleggende skapelsessynspunktet kan underbygges vitenskapelig minst like godt som den materialistiske utviklingshypotesen.

Lurer du på hva Intelligent Design er? Les mer her.

31. desember 2019 ble foreningen Origo formelt lagt ned, mye som følge av at vi nå kan samle kreftene i dette arbeidet gjennom BioCosmos. Den nye stiftelsen er altså en direkte forlengelse av foreningen. Du kan lese mer om BioCosmos’ arbeid her.

Noe av det viktigste vi har fra Origos nær 25 år lange virksomhet, er totalt 149 utgaver av tidsskriftet Origo, som foreningen i alle disse årene har gitt ut i samarbeid med sin danske søsterorganisasjon. Det vil si, Origo Danmark er langt eldre enn oss og har gitt ut bladet helt tilbake til 1983. Bladet vil fortsette å komme ut to ganger i året, og legges ut gratis tilgjengelig her på BioCosmos’ hjemmeside. Vi vurderer også å legge ut flere hele utgaver av bladet.

Under finner du en del utvalgte artikler om Intelligent Design fra tidsskriftet Origo.

Ser du etter flere Origo artikler? Klikk her!