BioCosmos er en norsk stiftelse med mål om å bidra til en mer åpen debatt om biologi og kosmos, blant alle som er interessert i vitenskap og de store spørsmålene.

Hva er BioCosmos?

Stiftelsen BioCosmos ble opprettet i september 2018, med formål å informere, spesielt til ungdom og unge voksne, om naturens ingeniørkunst og alle de fantastiske «patentene» som finnes i skaperverket, og som ikke lenger kan forklares som resultat av tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg. Stiftelsen driver nettstedet biocosmos.no.

Hva gjør BioCosmos?

Innen naturvitenskapene er det gjort mange fascinerende oppdagelser etter årtusenskiftet; oppdagelser som viser oss naturens utstrakte ingeniørkunst. Vi i BioCosmos mener det er viktig at et bredt publikum får innsikt i disse oppdagelsene. Med hjerte for naturen vil vi fremme undring, nysgjerrighet og kunnskap om de storslåtte mesterverkene vi nå kan observere og utforske. Vi vil derfor:

  • Popularisere naturvitenskapelig forskning om naturens design, som et alternativ til de rent darwinistiske teoriene om livets opprinnelse og mangfold, samt om menneskets opprinnelse og særpreg.
  • Presentere filmer, artikler og undervisningsmateriell på nett, samt aktiv drive promotering via sosiale medier, foredrag og andre kanaler.
  • Være et apologetisk ressurssenter med et naturvitenskapelig og biovitenskapelig utgangspunkt, i tråd med tradisjonene fra en revitalisering av klassisk naturlig teologi.
BioCosmos er opptatt av rollen som vitenskap og teknologi spiller i vår kultur. Vi arbeider for en bedre forståelse av moderne vitenskap i et kristent verdensbilde, og samarbeider med Origo Danmark om utgivelsen av tidsskriftet Origo. BioCosmos er også norske partnere for Discovery Institute i USA, og samarbeider med det tyske Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie.

AMBASSADØRER

Kjell Johannes Tveter

Dr. Kjell J. Tveter, (f. 1936) kirurg og professor i medisin i 23 år, har brukt sin pensjonsistid til å fordype seg i intelligent design. Han har skrevet fem bøker og en rekke artikler om dette tema. Boken Livets mysterium førte til at Einar Rasmussen ga midler til realisering...

Dag Dolmen

Dr. philos, NTNU, en av Norges fremste amfibieforskere. - Vi har etter hvert ervervet oss grundig kunnskap om genetiske og mikroevolusjonære prosesser. Som biolog og forsker har jeg imidlertid undret meg over kollegers påstand om at materie, liv og biomangfold bare har oppstått «tilfeldig» (ateistisk materialisme). Og lite ære levnes...

STYRET

Steinar Thorvaldsen

Steinar Thorvaldsen er styreleder i BioCosmos og holder foredag både innen astronomi og biologi. Han er professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Steinar har sin utdanning fra NTNU i Trondheim med hovedfag i Matematikk, og er Dr. Scient i bioinformatikk fra UiT. Han har bodd i Tromsø...

Knut Sagafos

Knut Sagafos er lektor i den videregående skole hvor han blant annet har undervist i matematikk i mange år. Han har hatt ulike oppgaver i Origo i mange år inntil den ble erstattet av Biocosmos. Sammen med Professor Kjell J. Tveter laget de TV-serier over 15 episoder om Livets...

Asgeir Sæbø

Cand.Scient i biologi fra Universitetet i Bergen. Grunder og leder i privat forskningsfirma som utvikler industrielle prosesser og analyseteknologi for produksjon av proteiner og bioaktive fettstoffer fra marine råvarer.Bosatt på Eidsnes i Sula kommune ved Ålesund.

Dag Erlandsen

Dag Erlandsen (f. 1960) har vært journalist i hele sitt yrkesaktive liv. Han er oppvokst på Østlandet, har bodd og arbeidet i Vesterålen/Nord-Norge i 33 år, men er nå tilbake i hjembygda Nittedal, der han fortsatt jobber som fiskerijournalist. Han er gift og har fem barn. Dag var...

Børge Elliot Bentsen

Børge har ledererfaring fra privat og offentlig sektor og har arbeidet med internasjonale og kommersielle utviklingsprosjekter i stort sett hele sin yrkeskarriere. Han var blant annet markedsdirektør i 8 år for Nordic Sales Group i kosttilskuddsbransjen, og har for øvrig vært redaktør, daglig leder, avdelingsleder i A-etat, samt ledet et...

Stig Højklint

Stig Højklint er redaktør i Biocosmos og jobber til daglig som lærer på videregående skole i Bergen. Han flyr også deltid som instruktør og kontrollant for Luftfartstilsynet. Han er utdannet medisinsk teknisk ingeniør fra høyskolen i Stavanger og utdannet trafikkflyger fra Rørosfly og Luftfartsskolen. Har jobbet mange år innen...

MEDARBEIDERE

Tigisti Daneil

Tigisti er fra Eritrea og er mor til et barn. Hun studerer informasjon teknologi på høyskolen Kristiania i Bergen. Hun jobber deltid på Caritas i Bergen og har også ansvaret for markedsføring og utvikling av biocosmos sin webløsning.

Asbjørn Berland

Asbjørn (f. 1991) er utdannet teolog og lektor. De siste 10 årene har han jobbet i norsk skole og har også utdannelse innen psykologi, norsk, historie og samfunnsfag. Han er gift, har fem barn og bor på Bryne på Jæren. Fra sommeren 2023 er Asbjørn daglig leder i BioCosmos.