Steinar Thorvaldsen

Steinar Thorvaldsen er styreleder i BioCosmos og holder foredag både innen astronomi og biologi. Han er professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Steinar har sin utdanning fra NTNU i Trondheim med hovedfag i Matematikk, og er Dr. Scient i bioinformatikk fra UiT. Han har bodd i Tromsø og arbeidet ved universitetet der i mange år, har skrevet lærebøker, og publisert en rekke forskningsartikler. Steinar har også i flere perioder vært styreleder i Tromsø astronomiforening, og styremedlem i Nord-Norges Vitenskapsakademi, Academia Borealis.