Vitenskapens begrensninger og intelligent design

Stephen C. Meyer, John Lennox og Michael Behe diskuterer vitenskapens begrensninger og intelligent design. Se video og les utdrag her!

Naturalisme: Er naturen alt som er?

Er naturen og det fysiske alt som eksisterer? Mange tror på naturalisme og sier at de bare tror på det de kan observere. Men gir det mening?

Alvin Plantinga sitt argument mot naturalisme

Naturalisme er troen på at naturen er alt som eksisterer. Kan det være at troen på naturalisme ikke gir grunnlag for å stole på fornuften?

Forskning sier ikke noe, men forskere sier noe!

Hvordan tenke rett om forskning? Frank Turek gir oss noen gode poenger i en mye sett video!

Kampen om vitenskapen

Blir forskere i dag kansellert? Finnes det forskning som ateister ikke ønsker at du skal vite om?

Hvordan reagerte folk først på William Dembskis bok?

Hvordan reagerte forskere og andre folk da Dembski sin bok om design først ble utgitt på Cambridge University Press?

Hva er den dårligste innvendingen mot design-slutningen?

Hva er den dårligste innvendingen mot design-slutningen? William Dembski utga bok på Cambridge University Press, og svarer på det her!

James Tour i Harvard-debatt om livets opprinnelse

James Tour utfordret eksperter på teorier om livets opprinnelse. Nylig diskuterte Tour temaet med eksperter ved Harvard University.

William Dembski med ny versjon av sin bok

For 25 år siden fikk William Dembski utgitt en bok om design på Cambridge University Press. Nå er han ute med en ny og utvidet versjon!

Universets finjustering

Fysikere er enige om at universet er finjustert for liv, ut fra en rekke faktorer. Hva kan best forklare denne finjusteringen? Viser det at Gud eksisterer?