Gud og matematikk

Hva er sammenhengen mellom Gud og matematikk? Kan matematikk vise at Gud eksisterer? I denne videoen får du en enkel forklaring på hvordan matematikken peker i retning av Guds eksistens. Under kan du lese innholdet på norsk.

Hvorfor fungerer matematikk?

Hvorfor fungerer matematikk?

Tenk over det. Matematiske enheter som tall, mengder og ligninger er ikke-fysiske og abstrakte. De kan ikke forårsake noe som helst, men av en eller annen grunn fungerer det fysiske universet matematisk.

Som Galilei uttrykte det: «Naturens bok er skrevet på matematikkens språk.»

Vitenskap antar matematisk orden

Forskere bruker ikke matematikk bare som en praktisk måte å organisere data på.

De mener at matematiske sammenhenger gjenspeiler reelle aspekter ved den fysiske verden. Vitenskapen bygger på antagelsen om at vi lever i et ordnet univers som er underlagt presise matematiske lover. Derfor er alle fysikkens lover uttrykt som matematiske ligninger.

Pytagoras oppdaget for eksempel at når en vibrerende streng forkortes med halvparten, spiller den samme tonen en oktav høyere.

Isaac Newtons observasjoner førte til hans oppdagelse av tyngdeloven, en matematisk sammenheng uttrykt som en enkel ligning som gjorde det mulig for oss å gå inn i romalderen.

Matematikk gjorde det mulig for astronomer å lokalisere en tidligere uoppdaget planet, og James Clerk Maxwell brukte matematikk til å forutsi eksistensen av radiobølger.

Albert Einstein formulerte sin generelle relativitetsteori, en bærebjelke i moderne fysikk, ved hjelp av teoretisk matematikk utviklet femti år tidligere.

Beregningene hans ble senere bekreftet under solformørkelsen da Arthur Eddington observerte at lyset fra fjerne stjerner bøyde seg rundt solen. Deretter brukte Peter Higgs matematiske ligninger til å forutsi eksistensen av en elementærpartikkel. Det tok 48 år, milliarder av dollar og millioner av arbeidstimer før eksperimentelle forskere endelig fant Higgs-bosonet.

Hvordan forklarer vi matematikkens forbløffende anvendelighet i den fysiske verden?

Eugene Wigner: Matematikkens effektivitet er et mirakel

I 1960 publiserte den nobelprisvinnende fysikeren og matematikeren Eugene Wigner en artikkel med tittelen «The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences». Wigner konkluderte med at matematikkens effektivitet er et «mirakel … som vi verken forstår eller fortjener.»

Hvorfor er matematikken så effektiv? Filosofer som stiller seg dette spørsmålet, kan deles inn i to leire: naturalister, som mener at alt som eksisterer er romtiden og dens fysiske innhold – de utelukker overnaturlige årsaker – og teister, som tror på en Gud som har skapt universet.

Naturalister: Matematikken er bare en lykkelig tilfeldighet

Naturalistene kan ikke gi en fornuftig forklaring på hvorfor matematikken gjelder for den fysiske verden. Det er bare en lykkelig tilfeldighet. Men dette er ingen forklaring i det hele tatt. På det meste kan naturalister si at det ikke er overraskende at matematikken gjelder for verden, fordi verden i seg selv tilfeldigvis har en matematisk struktur, så selvfølgelig gjelder matematikk for den.

Men denne forklaringen er utilfredsstillende av to grunner.

For det første er det mye matematikk i vitenskapen som ikke kan realiseres fysisk, for eksempel imaginære tall og uendelige rom. Selv om disse begrepene er nyttige, kan den fysiske virkeligheten umulig ha den strukturen de beskriver.

Og for det andre forklarer dette svaret fortsatt ikke hvorfor det fysiske universet har en så forbløffende elegant matematisk struktur.

Teister: Matematikk fungerer fordi Gud har skapt

Teister mener derimot at matematikken fungerer så godt i den fysiske verden fordi Gud har valgt å skape verden etter den planen han hadde i tankene.

Den jødiske filosofen Philo av Alexandria fra det første århundret kom med denne analogien. Når en konge ønsker å bygge en by, tegner en utdannet arkitekt først i tankene en plan over alle delene av byen som skal fullføres. Deretter begynner han å bygge byen av stein og tømmer, mens han ser på modellen og sørger for at de materielle objektene bygges i henhold til planen.

Matematikk og fysikk fungerer så godt sammen fordi den samme hjernen som har designet universet etter en matematisk modell, også har bygget universet etter den samme matematiske modellen.

Gud og matematikk: Guds eksistens kan best forklare matematikkens effektivitet

Alt dette gir et argument for Guds eksistens som lyder slik:

  1. Hvis Gud ikke finnes, er matematikkens anvendelighet bare en lykkelig tilfeldighet.
  2. Men matematikkens anvendelighet er ikke bare en tilfeldighet.
  3. Derfor finnes Gud.

Eugene Wigner hadde rett:

Matematikkens effektivitet i den fysiske verden er bokstavelig talt et mirakel, som best kan forklares med Guds eksistens.