Bør du stole på vitenskapen? Albert Einstein gir råd

Albert Einstein ga en gang et viktig råd til unge forskere. Hva sa han? AI-generert bilde.

«Stol på vitenskapen!», sier mange. Men bør du stole på vitenskapen? Et råd Albert Einstein ga til en ung forsker kan være nyttig å lytte til.

Albert Einstein sitt råd

Albert Einstein er en av vitenskapens fremste ansikter, og blir gjerne et slags ikon på vitenskapelig genialitet.

I boken The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos, deler William A. Dembski en historie om Einstein.

Leder for Institute for Advanced Study ved Princeton University, Frank Aydelotte, spurte en gang Einstein hvilket råd han ville gi til unge forskere. Einstein svarte da:

«Dersom jeg kunne gitt disse unge menneskene noe råd, ville det vært dette: Ikke tro at noe nødvendigvis er sant, bare fordi du ser det i avisene, eller hører det på radio, eller fordi alle andre tror påp det. Tenk alltid selv!»

Er det lov for forskere å tenke selv?

Albert Einstein sitt råd er like relevant i dag som tidligere.

Akademia er ikke alltid en god arena for kritisk tenkning. Gruppetenkning preger også forskere. Flere forskere har opplevd sensur og utestengelse etter at de har stilt spørsmål og utfordret visse teorier.

En del steder er det slik at det ikke er greit å tenke selv. Du må tenke som gruppen av forskere. Ellers risikerer du sanksjoner.

Vi trenger altså å erkjenne at det er forskere som sier noe, ikke forskning.

Hva med vitenskapelig konsensus?

Noen ganger blir vitenskapelig konsensus brukt som argument. Nærmest som om det var et argument i seg selv.

En samtale eller diskusjon kan ofte gå slik:

  1. A utfordrer en teori eller lignende.
  2. B svarer: «Vitenskapelig konsensus sier det motsatte av deg.»

Og med det er debatten ofte lagt død.

Poenget mitt er ikke at vitenskapelig konsensus ikke på noen måte er relevant. Poenget er derimot at vi ikke kan bruke vitenskapelig konsensus som et argument for at noe må være sant.

Hvorfor?

Fordi vitenskapelig konsensus mange ganger har tatt feil. Det som det har vært vitenskapelig konsensus om i går kan bli regnet som feilaktig av flertallet av forskerne i dag.

Å argumentere med vitenskapelig konsensus er også en trussel mot Albert Einstein sitt råd om å tenke selv. Da overlater man tenkningen til andre.

Du må være villig til å bli holdt utenfor gruppen

Å tenke selv er en risikofull handling. Du risikerer å havne utenfor det gode selskap. I alle fall om du tør å si noe om det du har tenkt på selv.

Å tenke selv er derfor ikke for den feige.

Setter du derimot pris på dyder som mot og sannhetssøken, er det å tenke selv noe for deg.

Hvordan skape en kultur for å tenke selv

Og dersom du tenker selv, og er villig til å dele tine tanker høyt, baner du også vei for at flere tør å tenke selv.

Forskere som offentlig har fått ut med skepsis mot Darwin sin teori har i flere tilfeller blitt sanksjonert. Likevel har over 2000 forskere gjort nettopp dette offentlig. Disse har tenkt selv, og på vitenskapelig grunnlag blitt skeptiske til darwinisme.

De som krever at enkeltindivider følger gruppen og ikke tenker selv har bare makt i den grad andre lar seg bli preget av frykt. Når flere og flere bryter med krav om å følge visse dogmer, mister de som krever lydighet, mer og mer makt.

En gang skrev 100 forskere en bok kalt Hundred authors against Einstein som forsøkte å forklare hvorfor hans relativitetsteori var feil. Einstein skal da ha svart:

«Hvorfor 100? Dersom jeg hadde feil, hadde det vært nok med bare én.»

Poenget er altså at man trenger ikke mange eller vitenskapelig konsensus for å finne sannheten. Det holder at én person tenker selv, og deler disse tankene.

PragerU-video med astrofysiker Brian Keating, fra University of California, San Diego.

Bør du stole på vitenskapen?

En vitenskapelig tenkemåte handler om å nettopp stille spørsmål ved ekspertene. Fordi ekspertene ofte har tatt feil. Nobelprisvinner Richard Feynman har sagt:

«Vitenskap er troen på ekspertenes uvitenhet.»

Dersom ekspertene hadde visst alt og aldri tatt feil, hadde det ikke vært noe grunn til å fortsatt søken etter kunnskap. Da kunne alle bare gått hjem.

Bør du stole på vitenskapen? Albert Einstein hadde rett. Du kan ikke bare stole på det andre skriver eller sier. Du må tenke selv. Og hvis du tør å dele dine tanker med andre, åpner du også for at flere begynner å tenke selv.