Forskning sier ikke noe, men forskere sier noe!

Frank Turek: Forskning sier ikke noe, men forskere sier noe!
Frank Turek om Gud og vitenskap i foredrag.

– Forskning sier ikke noe, men forskere sier noe! Dette sa Frank Turek i en mye sett Youtube-video av et foredrag. Les mer om det her, og se videoen over!

Forskning sier ikke noe, men forskere sier noe!

I foredraget forteller Frank Turek om hvordan tenke rett om forskning. Et viktig poeng er at forskning strengt tatt ikke sier noe. Det er forskere som sier noe. Og forskere sier mye forskjellig. Alt som observeres må tolkes. Denne tolkningen må gjøres av mennesker. Feilbarlige mennesker.

Disse menneskene er ofte også sterkt preget av hva de ønsker å se, og hvordan de ønsker å tolke data. Når vitenskap befatter seg med spørsmål som kan ha implikasjoner for livets store spørsmål blir dette veldig tydelig.

Hva vitenskap ikke kan forklare

Frank Turek nevner blant annet fem ting vitenskap ikke kan forklare:

  1. Logikk og matematiske sannheter
  2. Metafysiske sannheter (for eksempel at den ytre verden er virkelig)
  3. Etiske sannheter (drap er galt)
  4. Estetiske sannheter
  5. Vitenskap i seg selv

Hvordan ateisme gjør det umulig å stole på egen fornuft

I tillegg til dette viser han hvordan ateisme gjør det umulig å stole på sin egen tenkning. Flere viktige tenkere, deriblant C.S. Lewis og Alvin Plantinga har vist at dersom ateisme hadde vært sant, har vi ikke grunn til å stole på vår egen fornuft. For ateisme impliserer at vi er et resultat av tilfeldigheter.

Og er vi bare et resultat av tilfeldige evolusjonære prosesser, så har hjernen vår bare utviklet seg til å tro det som er lurt for egen overlevelse. Hjernen er ikke da ikke blitt til for å forsøke å finne sannhet, men for å fremme egen overlevelse. Og ofte kan det være fordelaktig å tro ting som ikke er sant.