Dissent from Darwin-listen – hva er det?

Dissent from Darwin - hva er det? Over 2000 forskere har signert listen.

Dissent from Darwin: 2000 forskere har signert

Over 2000 forskere har signert «Dissent from Darwin»-listen, som har følgende uttalelse:

«Vi er skeptiske til påstandene om tilfeldige mutasjoners og naturlig seleksjons evne til å redegjøre for livets kompleksitet. Vi oppmuntrer til nøye vurdering av bevisene for Darwinistisk teori.»

Hvem har signert Dissent from Darwin-listen?

På listen finner vi blant annet:

 • James Tour, professor i kjemi og nanoteknologi ved Rice University.
 • Jonathan Wells, biolog med PhD fra University of California, Berkeley
 • Günter Bechly, paleontolog med PhD og tidligere ekspert for BBC.
 • Douglas Axe, professor i molekylærbiologi ved Biola University, PhD fra Caltech og tidligere forsker ved University of Cambridge
 • Brian Miller, fysiker med PhD fra Duke University
 • John Lennox – professor emeritus i matematikk ved Oxford University.
 • Michael Behe – professor i biokjemi ved Leigh University i Pennsylvania.
 • Douglas Axe – professor i molekylærbiologi ved Biola University og tidligere forsker ved Cambridge University.
 • Stephen C. Meyer – geofysiker med PhD i vitenskapsfilosofi fra Cambridge University.
 • Jonathan Mclatchie – biolog med to mastergrader i biologi og en PhD i evolusjonsbiologi fra University of Newcastle.
 • Brian Miller – fysiker med PhD fra Duke University.
 • Marcos Eberlin – kjemiker med PhD fra University of Campinas, med nesten 1000 publiserte vitenskapelige artikler.
 • William Dembski – filosof og matematiker med doktorgrader fra University of Chicago og University of Illinois.
 • Casey Luskin – advokat og geolog med PhD fra University of Johannesburg.
 • Richard Sternberg – evolusjonærbiolog med én PhD i molekylær evolusjon, og én PhD i teoretisk biologi.

I tillegg er det mange flere høyt respekterte forskere som har signert Dissent from Darwin-listen. Flere har utdannelse fra universiteter som Harvard University og Princeton University, og de har relevant utdannelse fra ulike naturvitenskapelige disipliner.

Dissent from Darwin knuser myten

Noen hevder at ingen seriøse forskere er uenig med evolusjonsteorien, men dette er en myte. «Dissent from Darwin»-listen viser at det finnes mange som er skeptiske. I tillegg er det også flere som er skeptiske, men som ikke ønsker å stå frem offentlig, i frykt for å få ødelagt sin vitenskapelige karriere av Darwin-politiet.

Du kan laste ned hele «Dissent from Darwin»-listen her.

Hvorfor signerte mange forskere Dissent from Darwin?

Det at så mange anerkjente forskere med stor tyngde i en rekke relevante fagdisipliner signerte Dissent from Darwin – listen, bør få en til å tenke over hvorfor mange er skeptiske til darwinisme. Det finnes en rekke problemer med darwinistisk evolusjon.

Allerede på 1960-tallet uttalte nobelprisvinner i biologi, Sir Peter Medawar, at det var en «vidspredt opplevelse av utilfredshet rundt det som har blitt tenkt som aksept av evolusjonær teori i den engelske verden, den såkalte ny-darwinistiske teorien.» Dermed bør det ikke overraske at så forskere i dag er kritiske til darwinisme.

Nyere oppdagelser har ikke bekreftet Darwins teori, men har heller bidratt til enda sterkere kritikk. På tross av omfattende søk har fossilfunn ikke vist den gradvise utviklingen Darwins teori skapte forventninger om. I stedet har man oppdaget den kambriske eksplosjonen, som tyder på at mange arter oppstod på svært kort geologisk tid.

Biologer og matematikere tilknyttet University of Cambridge og sentrale institusjoner har også vurdert det som ekstremt usannsynlig at proteiner og DNA-sekvenser kunne ha utviklet seg mot det vi i dag ser at en enorm kompleksitet i liv.

Charles Darwin sa selv at han skulle publisere en ny bok etter «Artenes opprinnelse», som skulle gi en virkelig begrunnelse for teorien. Men boken kom aldri.