Darwin’s Bluff – Boken Charles Darwin aldri fullførte

Darwin's Bluff handler om mysteriet rundt hvorfor Charles Darwin aldri publiserte boken han lovte å komme med.

Boken Darwin’s Bluff. The Mystery of the Book Darwin Never Finished. kom ut 12. Februar 2024. Den begynte med å toppe bestselgerlister på Amazon. Les mer om boken her!

Om Darwin’s Bluff

I Charles Darwins etterlatte papirer ligger et manuskript på nesten 300 000 ord som han aldri fullførte. Det var oppfølgeren til Artenes opprinnelse.

Det var boken han hadde lovet at endelig skulle gi solide empiriske bevis for det naturlige utvalgets skapende kraft, bevis som han innrømmet manglet i Opprinnelsen, som han gjentatte ganger beskrev som «bare et sammendrag».

Darwin droppet snart oppfølgeren, selv om han aldri avslørte denne beslutningen for dem som ventet på utgivelsen. Mysteriet om hvorfor Darwin ikke fullførte oppfølgeren, har aldri blitt løst på en tilfredsstillende måte.

I dette fascinerende historiske detektivarbeidet bruker Robert Shedinger Darwins brev, private notatbøker og det uferdige manuskriptet til å legge puslespillet og avsløre en pinlig sannhet:

Darwin fullførte aldri oppfølgeren fordi han til slutt ikke kunne levere det han hadde lovet.

Boken, som han hadde begynt på for alvor, utviklet seg til en bløff.

Anbefalinger av Darwin’s Bluff


Det vitner om Charles Darwins mytiske status at de fleste av hans beundrere ikke vet eller ikke tar på alvor at Artenes opprinnelse ble solgt som et sammendrag av et mye lengre verk. Anmelderne av Origin tok Darwin på ordet og ga ham betydelig spillerom i vurderingen av evolusjon ved naturlig seleksjon. Det lovede bindet skulle antagelig forklare hvordan denne mystiske prosessen foregikk.

Det lovede bindet kom imidlertid aldri, selv om et digert manuskript overlevde forfatteren. Robert Shedinger gjør et dypdykk i Darwins korrespondanse og i det uferdige oppfølgingsmanuskriptet, og konkluderer med at Darwin ga opp prosjektet rett og slett fordi han ikke kunne imøtekomme innvendingene mot det naturlige utvalg, selv ikke fra anmeldere av Origin som i det store og hele var velvillig innstilt.

I tillegg kaster Shedinger et kritisk blikk på hvordan de vitenskapelige tolkningene av Darwins liv på subtilt vis har bidratt til å tilsløre denne ultimate intellektuelle fiaskoen. Resultatet er intet mindre enn en avmytologisering av den moderne biologiens opphavshistorie.

STEVE FULLER, AUGUSTE COMTE-PROFESSOR I SOSIAL EPISTEMOLOGI, UNIVERSITY OF WARWICK, FORFATTER AV «DISSENT OVER DESCENT».


Darwins bløff vekker særlig gjenklang hos meg. I 2009 monterte jeg, i egenskap av å være darwinist og fossilkonservator ved et av Tysklands naturhistoriske museer, en utstilling som viste at Darwins berømte verk veide tyngre enn verkene til hans fremste moderne motstandere. For å forberede meg på de vanskelige spørsmålene fra journalistene bestemte jeg meg for å lese kritikernes bøker, bøker som jeg hadde blitt forsikret om at bare var tøv og tåpeligheter. Jeg oppdaget snart at jeg hadde blitt villedet. Argumentene på disse sidene var verken overfladiske eller ulogiske. I stedet innså jeg at det faktisk var den moderne darwinismen som hvilte på en nøye konstruert bløff.

Robert Shedingers siste bok viser at bløffen har lange tradisjoner, helt tilbake til selveste mesteren av Down House. Shedingers dypdykk i Darwins private skrifter gir et bilde av en mann som var plaget av tvil og usikkerhet rundt evolusjonsteorien sin, men også av en mann som ikke var redd for en god bløff, en bløff som han solgte så kunstferdig at han kanskje til og med overbeviste seg selv.

GÜNTER BECHLY, TIDLIGERE KURATOR FOR RAV OG FOSSILE INSEKTER VED AVDELINGEN FOR PALEONTOLOGI VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM (SMNS) I STUTTGART, TYSKLAND; SENIOR FELLOW VED DISCOVERY INSTITUTE’S CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE


Robert Shedingers fascinerende bok, Darwin’s Bluff, utforsker et gåtefullt spørsmål om Darwins karriere: Hvorfor publiserte han aldri en lengre bok om evolusjon ved naturlig seleksjon, som han nesten hadde fullført? Darwin lovet hele tiden sine samtidige at det kommende verket skulle inneholde de bevisene han ikke fikk med i den kortere boken Artenes opprinnelse, som han kalte et «sammendrag» av teorien sin. Gjennom omhyggelig historisk forskning kaster Shedinger lys over Darwins modus operandi og manglene i hans vitenskapelige bevis, og avliver dermed det Shedinger kaller mytologien rundt Darwin.

RICHARD WEIKART, PROFESSOR I HISTORIE, CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS; FORFATTER AV DARWINIAN RACISM: HOW DARWINISM INFLUENCED HITLER, NAZISM, AND WHITE NATIONALISM


Charles Darwin ble såret av de første anmeldernes motstand mot de mange ubegrunnede gjetningene i Artenes opprinnelse, og kunngjorde at han ville gi ut en mer detaljert oppfølger for å dempe skeptikernes motstand. Robert Shedinger viser at dette løftet i bunn og grunn var en bløff, siden den lovede boken om naturlig seleksjon aldri kom ut.

På begynnelsen av 1860-tallet konsentrerte Darwin seg i stedet om en botanisk studie av orkideer. Ved å beskrive orkideenes utsøkte «påfunn» håpet han likevel at leserne ville se den naturlige seleksjonens kraft i disse tilpasningene. Men det var nettopp det motsatte inntrykket som ble skapt. I 1862 skrev en anonym anmelder i en anmeldelse av boken: «Forestillingen om artenes opprinnelse gjennom naturlig utvalg anser vi fortsatt som en genial feiltagelse.» Enda verre var det at Darwins orkidébok ble sammenlignet med Bridgewater Treatises i sitt angivelige bidrag til kristen apologetikk!

Shedinger setter Darwins egen tvil og usikkerhet inn i en kontekst ved hjelp av omfattende referanser til korrespondansen hans, og tar avstand fra mange av de darwinistiske hagiografiene. Shedinger konkluderer med at det ville være et fornuftig skritt fremover å ta Darwin på ordet når han i et brev til Asa Gray i 1857 skrev: «Jeg er ganske klar over at mine spekulasjoner går langt utover grensene for sann vitenskap.» Denne boken anbefales spesielt til dem som er fristet til å se på Darwin som en udiskutabel viktoriansk vismann.

NEIL THOMAS, LEKTOR EMERITUS I MODERNE EUROPEISKE SPRÅK, DURHAM UNIVERSITY (GB); FORFATTER AV TAKING LEAVE OF DARWIN: A LONGTIME AGNOSTIC DISCOVERS THE CASE FOR DESIGN


Robert Shedingers innsats fortjener stor oppmerksomhet innenfor mitt eget hovedfelt, vitenskapshistorie. Darwin-historikere har i stor grad oversett det Shedinger her demonstrerer: Den retoriske suksessen til Darwins Artenes opprinnelse skyldtes i stor grad at de første leserne forestilte seg at det ville komme fjell av bevis i den mye større boken som Darwin lovet snart ville bli ferdigstilt og publisert. Hvor unnvikende denne manøveren var, er godt dokumentert i Shedingers analyse av Darwins for alltid uferdige – og beviselig skuffende – «big book»-manuskript og hans kollegiale korrespondanse.

MICHAEL N. KEAS, FORFATTER AV UNBELIEVABLE: 7 MYTER OM VITENSKAPENS OG RELIGIONENS HISTORIE OG FREMTID


Robert Shedingers portrett av Darwin er noe helt annet enn de ærbødige hagiografiene vi er vant til. På en lettfattelig og medrivende prosa – og med utgangspunkt i mer enn 260 brev Darwin skrev eller mottok fra sine samtidige – viser Shedinger oss sider av mannen som lenge har vært skjult.

Darwin fremstår som en pådriver som ikke klarte å fremlegge vanntette bevis for sin berømte teori. Oppriktigheten og tilbøyeligheten til falsk beskjedenhet i brevene hans gjør at vi oppdager en Darwin med særegenheter og svakheter som gjør ham gjenkjennelig som menneske. Shedingers omhyggelig granskende og velargumenterte bok fjerner patinaen fra denne viktorianske legenden og åpner Darwin for en helt ny gjennomgang.

MICHAEL A. JAWER, FORFATTER AV SENSITIVE SOUL OG MEDFORFATTER AV THE SPIRITUAL ANATOMY OF EMOTION OG YOUR EMOTIONAL TYPE


Hvorfor kalte Darwin Artenes opprinnelse for et abstrakt verk? Alle som er interessert i Darwins strategi for å lansere sine revolusjonerende ideer i to forskjellige faser, vil her finne en overdådig festmiddag. Robert Shedingers Darwin’s Bluff vil sjokkere de fleste lesere i hvert eneste kapittel. På mitt eget felt, vitenskapens retorikk, blir Darwins ulike overtalelsesteknikker belyst. Det beste av alt er at når vi lytter til hans egen korrespondanse, blir Darwin selv levende på måter vi aldri hadde forestilt oss. Så hva er den ufortalte historien om Darwins forlatte «store bokprosjekt»? Sett av noen timer til Shedingers levende rekonstruksjon og oppklaring av dette mysteriet.

TOM WOODWARD, FORSKNINGSPROFESSOR VED TRINITY COLLEGE OF FLORIDA; FORFATTER AV DOUBTS ABOUT DARWIN: A RHETORICAL HISTORY OF INTELLIGENT DESIGN OG THE MYSTERIOUS EPIGENOME MED ØYELEGE JAMES GILLS


Det naturlige utvalgets egnethet til å forklare evolusjon og liv har blitt alvorlig utfordret på en rekke fronter – fra paleontologi, biokjemi, molekylærbiologi og genetikk til teologi, bevissthetsfilosofi og religionshistorie. I et minutiøst research-arbeid viser Robert Shedinger oss at Artenes opprinnelse var ment som et sammendrag av en teori som Darwin aldri kunne underbygge.

Han viser også at den selvsikre vitenskapelige naturalismen som Darwin i dag mytologiseres for, i stor grad er et sett retoriske grep og dogmatiske overbevisninger som til sammen utgjør en massiv bløff med betydelige negative konsekvenser, særlig med hensyn til rase, kjønn, vitenskapelig forskning, religiøs tro og intellektuell frihet. Darwins bløff er vitenskapshistorie og religionsvitenskap på sitt beste, ført sammen mot en mer nyansert fremtid.

JEFFREY J. KRIPAL, J. NEWTON RAYZOR PROFESSOR I RELIGION VED RICE UNIVERSITY; FORFATTER AV THE FLIP: EPIPHANIES OF MIND AND THE FUTURE OF KNOWLEDGE

Om forfatteren: Robert F. Shedinger


Robert F. Shedinger er professor i religion ved Luther College i Decorah, Iowa. Han har en doktorgrad i religionsvitenskap fra Temple University og har nylig skrevet boken The Mystery of Evolutionary Mechanisms: Darwinian Biology’s Grand Narrative of Triumph and the Subversion of Religion. Han underviser jevnlig i forholdet mellom vitenskap og religion.