Charles Darwins største problem: Den kambriske eksplosjonen

Da Charles Darwin utga sin klassiske bok «On the Origins of the Species» i 1859 trodde han at han hadde besvart de fleste innvendinger.

Men én innvending hadde han ikke svaret på: Den kambriske eksplosjonen. Darwin forventet at fossilfunnene ville vise gradvise forandringer i artene.

Men funnene i fossilene viste noe annet. Har man i dag funnet fossilene som bekrefter Darwins evolusjonsteori, eller kan den kambriske eksplosjonen faktisk være et enda større problem for evolusjonsteorien i dag enn på Darwins tid? Se den 8 minutter lange videon under for mer.

Er du interessert i et dypdykk i denne tematikken, les boken Darwins Doubt, av Stephen C. Meyer.