James Tour med utfordring om livets opprinnelse

James Tour utfordrer verdens ti ledende eksperter på teoriene bak livets opprinnelse.

Spørsmålet om livets opprinnelse har til alle tider vært interessant for oss mennesker. Det siste året har det vært en spesielt stor populærvitenskapelig debatt om livets opprinnelse. Dave Farina, en Youtuber som bruker en professor-tittel om seg selv, uten å være professor, har gått i klinsj med James Tour. Tour er en av topp 10 mest siterte kjemikere i verden i dag, professor i kjemi, datavitenskap og nanoteknologi ved Rice University. Han oppnådde PhD i kjemi ved Purdue University. Han har også hatt post-doc-jobber ved Syracuse University of Stanford University.

Farina har kommet med en rekke kraftige anklager mot Tour, mens Tour peker på at kjemien bak teoriene bak livets opprinnelse ikke gir mening. I en rekke videoer har Tour tilbakevist Farinas anklager, og gått ekspertene Farina nevner, i sømmene. I mai i år debatterte Tour Farina i en sal i Rice University, på invitasjon fra Tour. Nå utfordrer James Tour de kanskje ti mest kjente ekspertene på teorien om livets opprinnelse i en video:

Dr. James Tour sin 60-dagers utfordring til verdens topp 10 eksperter på vitenskapelige teorier om livets opprinnelse.

I denne utfordringen lar han tre av de ti ekspertene få være dommerne om noen av dem har svart på bare én av fem relevante spørsmål om kjemien bak teoriene om livets opprinnelse. Hvis de vurderer det slik at minst ett av spørsmålene er blitt besvart lover James Tour å tie stille offentlig om livets opprinnelse.

Vi vil altså i løpet av høsten få svaret på utfordringen!