Darwin beviser alderen på ID

Charles Darwin resting against pillar covered with vines.

Intelligent Design er ikke nytt. Det er Charles Darwin selv et bevis på.

Kritikere hevder at Intelligent Design er et nytt påfunn fra konservative kristenfundamentalister i USA. Men selveste Charles Darwin motbeviser påstanden. ID er faktisk 28 år eldre enn darwinismen.

Visste du at selveste Charles Darwin skrev om Intelligent Design? Darwin brukte uttrykket i et brev til matematikeren John Herschel (1792-1871) i 1861, to år etter at hans revolusjonerende verk «Artenes opprinnelse» kom ut. Det går fram av en vitenskapelig artikkel fra John Hopkins University Press.

I brevet forteller Darwin om dype vitenskapelige diskusjoner rundt spørsmålet om hvorvidt det stod en «intelligent designer» bak det livet han hadde studert så grundig de siste 30 årene. Etter en lengre utledning utbryter han dette:

«Man kan ikke se på Universet, med alt dets liv og mennesket, uten å tro at alt er intelligent designet…» (C. Darwin, 1861).

Vitenskapelig artikkel
Det er professorene Peter Øhrstrøm fra Danmark og Steinar Thorvaldsen fra Tromsø som har påvist dette i en vitenskapelig artikkel utgitt i 2013, basert på Darwins omfattende brevveksling med andre vitenskapsfolk. Artikkelen er publisert av det prestisjetunge John Hopkins University Press, for øvrig samme institusjon som akkurat nå gir oss de oppdaterte tallene over koronaepidemien i verden. Artikkelen med skandinaviske røtter er også på Discovery Institutes liste over 100 publiserte forskningsartikler som støtter Intelligent Design (se side 40 i oversikten).

Kritikere av Intelligent Design hevder at ID er et nytt begrep, oppfunnet på slutten av 1980-tallet:

– Intelligent Design startet som en bevegelse fra konservative kristenfundamentalister i USA, hevdet biologiprofessor Glenn-Peter Sætre i debatt med BioCosmos i NRK Dagsnytt 18 i fjor høst (se fra ca 33:30 og utover)

Det er selvsagt rett å påpeke at Intelligent Design – i likhet med mye annet – er fylt med nytt og mer nyansert innhold de siste tiårene, spesielt som følge av ny forskning på gennivå. Men Sætres påstand om opprinnelsen er helt feil, det er til og med Charles Darwin selv et bevis på. Faktisk er Intelligent Design flere tiår eldre enn darwinismen.

I brevet til John Herschel skriver Darwin dette:

– Poenget du reiser med intelligent design har forvirret meg over måte. Jeg har diskutert temaet grundig med professor Asa Gray, som jeg har hatt mye korrespondanse med om emnet. – Poenget gjør meg fullstendig forvirret. Man kan ikke se på Universet, med alt dets liv og mennesket, uten å tro at alt er intelligent designet; men når jeg ser på hver enkelt organisme, kan jeg ikke se noen bevis på dette. (Darwin, 23. mai 1861)

Introdusert i 1843
Det var professor William Whewell (1794-1866) som i 1843 fant på ordene «Intelligent Design», 26 år før Charles Darwin utga sitt berømte verk om artenes opprinnelse (1859). Universalgeniet Whewell var engelsk polymat, forsker, anglikansk prest, filosof, teolog og vitenskapshistoriker og er også mannen som fant på ordet «scientist», som i dag brukes i hele den engelsktalende verden.

Drøyt 130 år senere, i 1975, ble Whewells begrep videreutviklet av Fred Hoyle (1915-2001), kjent astrofysiker og på den tida selverklært ateist. Det var Hoyle som uttalte at «sjansen for at selv den enkleste celle kunne ha oppstått av seg selv, er omtrent like sannsynlig som at en tornado skulle feid over en bilkirkegård og skapt en fullt ferdig Boeing 747, klar for takeoff» («a tornado sweeping through a junk-yard might assemble a Boeing 747 from the materials therein», se Wikipedia)

William Whewells introduksjon av ID i 1843 kom som en vitenskapelig utledning av begrepet «naturlig teologi» som ble introdusert ytterligere 40 år tidligere, i 1802, av William Paley (1743-1805). Paley definerte naturlig teologi som «det man kan vite om Gud ut fra fornuften».

Her er Darwin-sitatet i originalform:

«The point which you raise on intelligent Design has perplexed me beyond measure; & has been ably discussed by Prof. Asa Gray, which whom I have had much correspondence on the subject. – I am in a complete jumble on the point. One cannot look at this Universe with all living productions & man without believing that all has been intelligently designed; yet when I look to each individual organism, I can see no evidence of this.»

Charles Darwin

(Letter 3154 – Darwin, C. R. to Herschel, J. F. W 23 May 1861.)