Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening?

Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening?

Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening? Eller var den mer preget av hans ønske om at Gud ikke skulle eksistere?

Denne artikkelen er en oppsummering av kapittel 17 i Stephen C. Meyer sin bok, Return of the God Hypothesis. Three Scientific Discoveries That Reveal The Mind Behind The Universe.

Hvem var Stephen Hawking?

Stephen Hawking (1942-2018) er kjent som britisk teoretisk fysiker, kosmolog og forfatter. Kort tid etter at han fylte 21 år ble han diagnostisert for en uhelbredelig nervesykdom som senere viste seg å være amyotrofisk lateralsklerose.

Gjennom flere tiår forsøkte han å forene relativitets­teori og kvantemekanikk. Hensikten var å kunne beskrive hele universet, fra mikro- til makrokosmos, fra fortid til fremtid, i en Grand Unified Theory (GUT).

Hawking skrev flere populærvitenskapelige bøker om moderne kosmologi og fysikk. Den første av dem kom ut i 1988 og ble fantastisk bestselger som globalt solgte over 25 millioner eksem­plarer, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes.

En oppdatert og utvidet versjon kom ut i 1996, rikt illustrert [på norsk: Univers uten grenser, Cappelen, 1996]. I 2001 kom oppfølgeren, The Universe in a Nutshell [på norsk: Universet i et nøtteskall, Cappelen Damm 2002].

Hawking likte ikke implikasjonene av teoremene om kosmologisk singularitet

Som nevnt, i første halvdel av 1970-tallet tilhørte Hawking en trio som utviklet teoremene om den kosmologiske singularitet. Dette handlet om at universet hadde en begynnelse i tid. Hawking likte imidlertid ikke implikasjonen av en absolutt begynnelse i tid og rom, da dette åpnet døren på gløtt for en Skaper.

Hvis han greide å forene kvantemekanikk og Einsteins generelle relativitetsteori, kanskje dette ville eliminere tidsdimensjonen i universets tidligste fase? Kanskje ville han da samtidig kunne eliminere sannsynligheten for en Skaper?

På en kosmologisk konferanse ved Vatikanet i 1981 foreslo han at universet kanskje verken hadde begynnelse eller slutt. Han innledet så et samarbeid med James Hartle, som var en amerikansk professor i fysikk. I 1983 publiserte de sammen artikkelen ‘Wave function of the Universe’.

Hartle og Hawking innleder med å introdusere det matematiske begrepet ‘imaginær tid’ i en av Einsteins matematiske formler som beskriver tidrom-geometrien, der de ekvivalerte tid med imaginær tid. Dette resulterte i en kunstig konstruksjon der tidsdimensjonen ble transformert til en ekstra dimensjon ved rommet, eller sagt på en annen måte, tidsdimensjonen ble ‘spatialisert’.

Denne konstruksjonen, som ikke korresponderte med noe som helst i den virkelige verden, ble så foreslått som en beskrivelse av en tilstand som angivelig rådet rett før Big Bang, en tilstand der tiden ikke eksisterte. Denne tilstanden har fått navnet The Hartle–Hawking state. I A Brief History of Time (1988) skriver så Hawking:

«Så lenge universet hadde en begynnelse, ville vi anta at det hadde en skaper (det kosmologiske argument). Men dersom universet virkelig er fullstendig komplett i seg selv, uten grenser eller hjørner, ville det verken ha begynnelse eller slutt: det ville bare være. Hvor ville det da være plass for en skaper?»

Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening?

Hvor imponert bør vi bli av slike kosmologiske spekulasjoner som er basert på matematiske konstruksjoner som opererer med ‘imaginær tid’? Hvis det ikke var en Skaper tilstede, burde vi vel i det minste ha fått en forklaring på hva som utløste Big Bang? For dét var vel den virkelige utfordringen som de burde ha prøvd å løse?

Hawking ble beæret med mange priser og medaljer gjennom sin lange karriere, men han fikk aldri Nobelprisen. Årsaken var at hans teoretiske bidrag i fysikk ikke har blitt bekreftet av observa­sjonelle data. Dette er et krav for å vinne Nobelprisen.

Mer om «The Return of the God Hypothesis»

Dette var den syvende artikkelen i Rolf-Kenneth Myhre sin artikkelserie som oppsummerer Stephen C. Meyer sin bok, Return of the God Hypothesis. Three Scientific Discoveries that Reveal the Mind Behind the Universe. Du kan lese resten av artiklene her:

  1. Intro til «Return of the God Hypothesis»
  2. Hvordan naturvitenskapen gjenopptok hypotesen om Gud
  3. Universets finjustering oppdaget
  4. Livets opprinnelse, DNA-gåten og den kambriske eksplosjon
  5. Abduksjon: Hva er den beste forklaringen?
  6. Gir multivers-ideen mening?