Er det å komme med vitenskapelig kritikk mot darwinistisk teori det samme som å stå for intelligent design?

Nei, man kan kritisere dagens evolusjonsmekanismer (som naturlig seleksjon, tilfeldige mutasjoner og genetisk drift) uten å konkludere med at intelligente prosesser er en bedre forklaring på de egenskapene ved naturen som studeres. Faktisk er mange forskere som avviser intelligent design i biologien, som likevel skeptiske til sentrale påstander i den ortodokse darwinistiske teorien.

Et eksempel er «The Third Way of Evolution».