Naturalisme: Er naturen alt som er?

Naturalisme er ideen om at naturen er alt som eksisterer, og at det bare finnes naturlige årsaker for alt. Men gir ideen mening?

Er naturen og det fysiske alt som eksisterer? Mange tror på naturalisme og sier at de bare tror på det de kan observere. Men gir det mening? I videoen under forklarer filosof og teolog William Lane Craig hvordan naturalisme er problematisk.

Naturalisme leder til determinisme

Flere forskere, som Richard Dawkins, Sam Harris og Stephen Hawking er naturalister og hevder at alt som eksisterer er naturen, materien eller det fysiske som vi observerer.

Én konsekvens av dette er determinisme. Alle våre handlinger, tanker og valg er bare forutbestemt. Du har ikke en egen vilje som kan gjøre noe annet enn hva evolusjon har bestemt oss til å gjøre. Alt er et resultat av tidligere årsaker. Dermed er du og jeg bare styrt av fysiske prosesser.

Se også: Alvin Plantinga sitt argument mot naturalisme

Naturalisme gir ikke mening

Naturalisme bryter dermed med vår intuisjon om at vi har en vilje til å ta egne valg, og at vi er ansvarlige for våre handlinger. Naturalisme og determinisme gir ikke engang grunnlag for å vurdere om naturalisme og determinisme er sant, fordi om vi aksepterer slike ideer eller ikke er allerede bestemt av fysiske prosesser.

Ifølge naturalisters tro gir det heller ikke mening å snakke om følelser. Hjernen vår er ikke redd, glad eller overrasket. Hjernen vår sender signaler gjennom nerveceller når vi opplever følelser. Men hjernen er ikke redd, glad eller overrasket. Vi er redd, glad eller overrasket. Dermed må vi eksistere som noe mer enn bare hjernen og kroppen vår. Hjernen vår er ikke identisk med «oss». Dermed kan ikke naturalisme være sant. Det må finnes noe mer enn bare det fysiske.

Sjelen gir bedre mening

Finnes det en sjel, gir det derimot mening å snakke om både at vi føler ting, kan tenke selv og har et ansvar. I tusenvis av år har mennesker trodd at vi har en sjel, og dette blir også understreket av kristen tro