Asbjørn Berland

Asbjørn (f. 1991) er utdannet teolog og lektor. De siste 10 årene har han jobbet i norsk skole og har også utdannelse innen psykologi, norsk, historie og samfunnsfag. Han er gift, har fem barn og bor på Bryne på Jæren. Fra sommeren 2023 er Asbjørn daglig leder i BioCosmos.