Dag Dolmen

Dr. philos, NTNU, en av Norges fremste amfibieforskere.

– Vi har etter hvert ervervet oss grundig kunnskap om genetiske og mikroevolusjonære prosesser. Som biolog og forsker har jeg imidlertid undret meg over kollegers påstand om at materie, liv og biomangfold bare har oppstått «tilfeldig» (ateistisk materialisme). Og lite ære levnes ofte vitenskapsmenn/kvinner som peker på en superintelligent makt bak det hele. Men når ateistene hevder at deres egen verdensanskuelse utelukkende bygger på vitenskapelige fakta, da er dette en intellektuell kortslutning. Også disse må nemlig tro at universet oppsto av intet (ev. av en singularitet, ev. at det alltid har eksistert). Noen postulerer endatil et «multiunivers» der utallige universer stadig fødes og forgår – i håp om å øke sannsynligheten for at vår verden er tilfeldig. Men også dette er tro.

En annen trospåstand ateistene hevder er at livet er blitt til av død materie, uten inngrep og styring utafra. Det eksisterer riktig nok mange gjetninger og teorier om hvordan dette skulle ha skjedd, men ingen akseptert forklaring.

Personlig finner jeg det naturlig å erkjenne en allmektig og personlig intelligens og kraft utafor tid og rom, som ikke bare satte universet i gang, men som også er til stede i lovmessigheten og dessuten kan gripe inn i historien gjennom virkemåter som er kjente eller ukjente for vitenskapen.