Teistisk evolusjon: Derfor mistet han troen

Filosof Peter S. Williams gikk fra å tro på teistisk evolusjon til å tro på intelligent design. Hvorfor?

Er teistisk evolusjon den beste måten å forstå verden på for en teist?

Dette er fjerde del av mitt intervju med filosof Peter S. Williams i forbindelse med hans bok, An Informed Cosmos. Essays on Intelligent Design Theory. Her kan du lese om hvorfor Williams gikk fra å tro på teistisk evolusjon til intelligent design, samt hvorfor åpenhet for finjusteringsargumenter bør lede til åpenhet for design-argumenter fra biologien.

Fra teistisk evolusjon til intelligent design

Du skriver at du tidligere trodde at Gud hadde skapt verden gjennom makroevolusjon. Hva fikk deg til å ombestemme deg?

Argumentene for intelligent design-teorien fikk meg til å skifte mening! Jeg ble overbevist om at selv om finjusteringen av kosmos tillot eksistensen av biologisk liv, gjorde den ikke eksistensen av biologisk liv, eller alt som hadde med diversifisering over tid å gjøre, tilstrekkelig sannsynlig til at man kunne unngå å trekke en slutning om design ut fra de relevante biologiske dataene.

Merk at dette ikke betyr at «blinde» materielle prosesser (prosesser som er avhengige av kosmisk finjustering) ikke spiller noen rolle i biologien, for det gjør de åpenbart.)1

Åpenhet for finjustering bør lede til åpenhet for design-argumenter fra biologien

Noen kristne sier at de ikke er enige i teorien om intelligent design. Men som du nevner i boken din, er det mange, som Cambridge-biologen Denis Alexander, som likevel vil bruke argumentet om universets finjustering. Hvorfor mener du at de også bør være åpne for design-argumenter fra biologien?

Det er mange teistiske evolusjonister som aksepterer designargumentet om kosmisk fininnstilling, og de bruker ofte pre-teoretiske versjoner av kriteriet om «spesifisert kompleksitet» for å påvise design. De ser imidlertid på det som et filosofisk argument (om enn med et vitenskapelig premiss) som ikke bør inngå i en «vitenskapelig» dialog.

Jeg mener at folk som dette bør være åpne for design-argumenter fra biologien fordi disse argumentene bruker den samme metodologien som de bruker på kosmisk finjustering, og hvis de biologiske argumentene støttes av bevis som rettferdiggjør en slutning om design, setter den metodologiske regelen mot å nevne design i vitenskapen (dvs. «metodologisk naturalisme») i et uholdbart spenningsforhold til ideen om at vitenskap handler om jakten på sannheten om den fysiske verden.

Som den ateistiske vitenskapsfilosofen Bradley Monton hevder:

«Hvis vitenskapen virkelig er permanent forpliktet til metodologisk naturalisme, følger det at vitenskapens mål ikke er å generere sanne teorier. I stedet ville vitenskapens mål være noe sånt som å generere de beste teoriene som kan formuleres, under forutsetning av at teoriene er naturalistiske…. … vitenskapen er bedre tjent med ikke å være bundet av metodologisk naturalisme.»2

Om Peter S. Williams

Sommeren 2023 utga filosof Peter S. Williams boken An Informed Cosmos: Essays on Intelligent Design Theory. Boken har et forord av Stephen C. Meyer (forfatter av Return of the God Hypothesis) ved Discovery Institute. Den utforsker både hva intelligent design (ID) er, samt begrunner hvorfor ID gir god mening.

Williams er både filosof og komponist, og jobber blant annet som høyskolelektor ved NLA Høyskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Mer fra Peter S. Williams

Jeg intervjuet Williams i forbindelse med hans nyeste bok, og intervjuet finnes i fem deler. Dette var fjerde del. Les de andre delene av intervjuet her:

En filosof forsvarer intelligent design – del 1

En filosof om intelligent design som vitenskap – del 2

Filosof: – Intelligent design er ikke kreasjonisme – del 3

Referanser

  1. Se Michael J. Behe, The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism. New York: Free Press, 2007. ↩︎
  2. Bradley Monton, “Is Intelligent Design Science? Dissecting the Dover Decision” ↩︎