Dag Erlandsen

rpt

Dag Erlandsen (f. 1960) har vært journalist i hele sitt yrkesaktive liv. Han er oppvokst på Østlandet, har bodd og arbeidet i Vesterålen/Nord-Norge i 33 år, men er nå tilbake i hjembygda Nittedal, der han fortsatt jobber som fiskerijournalist. Han er gift og har fem barn. Dag var den første daglige lederen i BioCosmos, i 2018-21.