Ateist forsvarer ID

Filosofiprofessor Bradley Monton (48) er ikke tilhenger av Intelligent Design. Men i boka Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design (2009) hevder han at argumentene for intelligent design fortjener å bli tatt mer seriøst.

Monton mener mange av argumentene mot intelligent design er «unfair, drevet av følelser og dårlig gjennomtenkt». Det har gjort ham omstridt.

Du kan lese hele artikkelen på hjemmesiden til den danske ID-bevegelsen her.

ID-kritiker Robert Pennock hevder at Montons støtte til ID er «farlig». «Den forhatte ateist og ID-tilhenger» er en av flere karakteristikker som er blitt tildelt Monton.

Det står mye på nettet om Montons argumenter. Se for eksempel her.