Han har lest bøker for deg

Rolf Kenneth Myhre er over gjennomsnittet interessert i bøker. Nå kan du få nytte av denne interessen. (Foto: Privat)

Forfatter og bibliotekutdannet Rolf Kenneth Myhre er langt over gjennomsnittet belest. I tillegg skriver han lange resymeer av bøker han mener er viktige, blant annet om Intelligent Design. Nå er ID-resymeene publisert, på norge.biocosmos.se.

Synes du det er tungt å lese bøker om ID? Har du tilgang til opptil flere ID-bøker, men aner ikke hvilken av dem du skal kaste deg over først? Eller tenker du kanskje at det er på tide lese seg opp på dette temaet, men mangler oversikt? Da kan det hende at Rolf Kenneths resymeer vil være til god hjelp.

– I april i fjor fikk jeg den idé at jeg skulle bidra med noe positivt for ID-bevegelsen i Norge. Jeg bestemte meg for å skrive fyldige sammendrag av de syv ID-bøkene som jeg fant mest betydningsfulle per 2020. I juli hadde jeg skrevet ferdig de syv boksammendragene, samt ett sammendrag av Illustra Media sine seks ID-dokumentarer (2002-2015). I tillegg skrev jeg to biografiske artikler; én om Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) og én om Alfred Russel Wallace (1823-1913), forteller Rolf Kenneth.

Vi har jobbet med saken gjennom høsten, og etter avtale mellom Myhre og BioCosmos er alt dette nå lagt ut på norge.biocosmos.se.

Støttes ikke bare av kristne
ID-bevegelsen har flere ganger påpekt at det finnes en rekke ID-forkjempere langt utenfor den kristne leiren, som forfatteren og filosofen David Berlinski og biologen Michael Denton, mannen bak boka Evolution: A Theory in Crisis. Rolf Kenneth Myhre er et norsk eksempel på det samme.

Myhre, født i Bergen, har et stort interessefelt, og ID er bare en liten del av dette feltet. Han er utdannet bibliotekar, i flere år var han selvstendig næringsdrivende og jobbet med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver for forskjellige kompetansesentre i Oslo. Han har arbeidet som medisinsk forfatter, i fire år for Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer ved Rikshospitalet, og et par år for Institutt for Sjeldne Diagnoser, før de to ble slått sammen. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for «Alternativ litteratur» med boken Åndsvitenskapelige visjoner.

– Jeg har aldri vært kristen. I midten av tenårene begynte jeg å studere åndsvitenskapelige kosmologier, og ble overbevist om at den rette virkelighetsforståelsen ligger i den retningen. Det var derfor ingen stor «kneik» som jeg først måtte overkomme for å avvise nydarwinismen og rundt årtusenskiftet bli en tilhenger av ID-teorien, sier han, og fortsetter:

– Nydarwinismen duger ikke
– Etter den molekylærbiologiske revolusjonen fra 1953 til 1965 ble genetikernes innsikter stadig finere og sikrere hva gjelder mutasjoners frekvens og høyst begrensede transformasjonsevne. Dette resulterte i at forskerne utarbeidet stadig mer kompetente og presise sannsynlighetsberegninger over det nødvendige tidsrom som må til for at en gitt evolusjonær transformasjonsprosess skal kunne forekomme, for eksempel utviklingen fra et landdyr til en hval.

– I overveldende grad har disse sannsynlighetsberegninger vist at nydarwinismen, med sin henvisning til tilfeldige mutasjoner, ikke duger til å forklare skapelsen av den genetiske og epigenetiske informasjon som ligger til grunn for livets progresjon på jorden, fra bakterieriket, som rådet alene fra ca. 4 til 2 milliarder år siden, til dagens fem riker med sitt eventyrlige mangfold. Jorden og universet har ganske enkelt ikke eksistert lenge nok til at den nydarwinistiske evolusjonsteorien kan være akseptabel. Dette har også blitt erkjent og innrømmet av Third Way-bevegelsen. Bevegelsen ble dannet i 2014, den er fortsatt forankret i det materialistisk-naturalistiske dogmet, mens den altså avviser nydarwinismen.

Kritisk til nydarwinistene
Myhre er ikke nådig mot nydarwinismen:

– Siden 1970-tallet har kriteriet for å være nydarwinist vært at man enten er dogmestyrt eller at man ikke forstår implikasjonene av de moderne innsikter i mutasjoners frekvens og begrensede transformasjonsevne. Nydarwinistene sitter nå tilbake med sine flaue «Just so»-fortellinger om hvordan livets progresjon på jorda har forløpt på organismenivå. Enkle fortellinger, som var akademisk «gyldig valuta» frem til midten av 1960-tallet. Men slett ikke etterpå.

– I 1996 fikk nydarwinistene elektrosjokk da Michael J. Behe utga sin sensasjonelle debutbok Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, der han introduserte begrepet «ikke-reduserbare komplekse systemer». Nydarwinistene har ennå ikke klart å følge opp den utfordring som Darwin’s Black Box representerer, og gi noenlunde detaljerte eksempler (i motsetning til one-linere) på hvordan livets progresjon kan ha foregått på det molekylære nivå.

– Nydarwinismen er et raskt synkende skip, men holdes kunstig oppe ved at akademia er fastlåst i det materialistisk-naturalistiske verdensbildet, sier Rolf Kenneth Myhre, som heller ikke ser noen grunn til mye optimisme på vegne av Third Way-bevegelsen.

– Men den vil få en viss nytteverdi for ID-bevegelsen, sier han.


Artikler

Origo

Videoer