Hva er teorien om intelligent design?

Teorien om intelligent design hevder at visse trekk ved universet og levende ting best forklares av en intelligent årsak, ikke en vilkårlig prosess som naturlig utvalg. For mer informasjon se Dr. Stephen Meyers artikkel «Not By Chance» fra National Post of Canada.