KINESIN – Transportsystemet i cellen

Cellene dine kan sammenlignes med byer, og som andre byer trenger cellene et system for varetransport. Denne jobben tar frakteroboten kinesin seg av. Roboten kan frakte varer flere ganger sin egen størrelse, og bygger selv veien fram til bestemmelsesstedet!