Kurs I Intelligent Design

Professor Douglas Axe vil gi deg kunnskap om molekylærbiologi og Intelligent Design.

Nå kan du ta online-kurs i Intelligent Design. Bak står Douglas Axe, professor i molekylærbiologi og redaktør av fagtidsskriftet BIO-Complexity. Lenke nederst i artikkelen.

Gjennom seks leksjoner vil Axe undersøke molekylærbiologi og ID i lys av evolusjonsteorien. Molekylærbiologien har gjort store fremskritt de siste tiårene, og kurset belyser de mange kritiske spørsmålene som oppstår når Darwins lære om gradvis utvikling nå skal testes ut på den nye kunnskapen.

Foreløpig er introduksjonen og to av de seks leksjonene i første tema lagt ut. Totalt blir det 40 leksjoner, fordelt på temaene «Proteiner og gener», «Evolusjon» og «Intelligent Design».

Kurset ble introdusert for noen uker siden, og Leif Asmark Jensen i Intelligent Design DK  var tidlig ute med en «smugkikk». Han skriver:

– I podcasten og utdraget fra kurset forklarer Dr. Axe hvorfor darwinismens idé om evolusjon gjennom en rekke små mutasjoner støter på mange alvorlige problemer, hvorfor behovet for intelligens er uunngåelig for å skape intelligente ting og hvordan hans offentliggjorte arbeider i Journal of Molecular Biology viser at den darwinistiske mekanismen er maktesløs når det gjelder å konstruere nye funksjonelle proteinstrukturer – for ikke å snakke om helt nye organismer. I det fulle kurset gjennomgår han proteiner og hvordan de fungerer, den genetiske kode, populasjonsgenetikk, naturlig seleksjon og mye mer. Underveis forklarer han hvorfor naturlig utvalg ikke kan forklare fremkomsten av nye egenskaper og kvaliteter.

Lenken til kurset finner du her.