Nattsvermere har lydkamuflasje

Nattsvermernes spesielle vingeoverflate danner et mønster som absorberer lyd over et bredt spekter av frekvenser.

Visste du at nattsommerfuglene er utstyrt med avansert lydkamuflasje, til vern mot flaggermus og andre predatorer?

Nattsvermere eller nattsommerfugler (som for eksempel Dactyloceras Lucina) er sommerfugler som flyr om natten eller i skumringen. Et forskerteam har undersøkt hvordan lydbølger reflekteres av disse insektene og har funnet at de er utstyrt med en type lydabsorberende vinger som fungerer som akustisk kamuflasje. Dermed unngår de stort sett å bli oppdaget av flaggermus og andre som sender ut lydsignaler.

Ved å bruke en bildebehandlingsteknikk kalt akustisk topografi, fant forskerne ut at vingene på disse nattsvermerne har en overflate som er ordnet i et spesielt gjentagende mønster, et mønster som absorberer lyd over et bredt spekter av frekvenser.

Oppdagelsen kan være utgangspunkt for utvikling av støydempende teknologi som kan være nyttig i applikasjoner som lydabsorberende paneler og støydempende øretelefoner. Slik kan naturen være en stor kilde for ingeniørene, og benevnes ofte biomimikk.

Biomimikk er imitasjon av modeller, systemer og elementer i naturen som kan hjelpe oss å løse komplekse, menneskelige problemer.

Tidsskriftreferanse: Proceedings of the National Academy of Science. Simon Reichel m.fl. 2020


Artikler