Naturens konstruksjoner 5 Hvalens fossil og genutfordring