Bli med på seminar om Intelligent Design!

Er du student, eller er du ferdig med studiene? Ønsker du mer kunnskap om Intelligent Design? Nå kan du melde deg på online-seminaret «The CSC Seminar on Intelligent Design in the Natural Sciences».

Seminaret, som inkluderer studiemateriale og online helge-forelesninger fra 25. juni til 17. juli, vil fokusere på banebrytende ID-arbeid innen felt som molekylærbiologi, biokjemi, embryologi, utviklingsbiologi, paleontologi, beregningsbiologi, ID-teoretisk matematikk, kosmologi, fysikk og vitenskapens historie og filosofi. Seminaret vil inneholde presentasjoner om anvendelse av intelligent design til laboratorieforskning – samt ærlig behandling av de akademiske utfordringene som ID-forskere møter.

Rent online-arrangement
Center for Science and Culture har i en årrekke arrangert sine Summer Seminars for ungdom i Seattle, USA, med fast norsk deltakelse. I fjor førte korona-epidemien til at seminaret på kort varsel måtte gjøres om til et online-arrangement. På tross av den plutselige endringa, konkluderte arrangøren med at seminaret hadde vært vellykket. I år er den digitale plattformen langt mer gjennomarbeidet enn i fjor, og med utvidet deltakerantall.

Foreningen Origo Norge har i flere år sendt én norsk deltaker til Seattle. Origo Norge er nå formelt nedlagt og inngått som en del av BioCosmos, men tilbudet til norsk ungdom fortsetter som før.

Studenter og yrkesaktive
Tidligere seminarer har inkludert foredragsholdere som Michael Behe, Stephen Meyer, William Dembski, Jonathan Wells, Paul Nelson, Jay Richards, Douglas Axe, Ann Gauger, Richard Sternberg, Robert Marks, Scott Minnich og Bruce Gordon. Seminaret er åpent for studenter som har tenkt å studere naturvitenskap eller lignende. Det reserveres også plass for en gruppe profesjonelle søkere, inkludert postdoktorer, professorer, forskere, lærere, pastorer eller andre yrkesaktive.

BioCosmos kan stille med minst 2 deltakere ved det kommende internasjonale ID-seminaret sommeren 2021. Vi dekker kostnadene for disse to.

Nærmere info finner du her.

Send søknad!
Er du interessert i å delta?

Send din søknad med CV og kopi av vitnemål til: Knut Sagafos <knu-saga@online.no>

Intern søknadsfrist for oss i Norge er 14. mars.

BioCosmos kan utstede anbefalingsbrev basert på søknadene.

Lenker:
Hva er Intelligent Design? Les mer her.

Norske kortfilmer om Intelligent Design, trykk her.

BioCosmos’ forside, trykk her.