Evolutionens ikoner

I sin bok ‘Evolutionens Ikoner‘ har Jonathan Wells vist at det som undervises om evolusjonsteorien i norsk skole ikke holder mål. Han tar for seg populær-oppfatningene angående evolusjon, som etterhvert har fått ikon-status, og river ned evolusjonens ikoner. Ikke særlig pent, men ganske så underholdende, der hensikten er å få inn noe annet i stedet, som holder mål. Såkalte bevis etter bevis er blitt vitenskapelig motbevist, likevel kommer de stadig tilbake i nye og reviderte lærebøker.