Om oss

En mer åpen debatt om biologi og kosmos

BioCosmos er en norsk stiftelse med mål om å bidra til en mer åpen debatt om biologi og kosmos, blant alle som er interessert i vitenskap og de store spørsmålene.

BioCosmos ble etablert høsten 2018 og er fortsatt i en oppstartsfase. Håper du liker hjemmesiden!

Hva er BioCosmos?

Stiftelsen BioCosmos ble opprettet i september 2018, med formål å informere, spesielt til ungdom og unge voksne, om naturens ingeniørkunst og alle de fantastiske «patentene» som finnes i skaperverket, og som ikke lenger kan forklares som resultat av tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg.
Stiftelsen har kontor i Oslo, og eier og driver nettstedet norge.biocosmos.se.

Hva gjør BioCosmos?

Innen naturvitenskapene er det gjort mange fascinerende oppdagelser etter årtusenskiftet; oppdagelser som viser oss naturens utstrakte ingeniørkunst. Vi i BioCosmos mener det er viktig at et bredt publikum får innsikt i disse oppdagelsene. Med hjerte for naturen vil vi fremme undring, nysgjerrighet og kunnskap om de storslåtte mesterverkene vi nå kan observere og utforske. Vi vil derfor:

  • popularisere naturvitenskapelig forskning om naturens design, som et alternativ til de rent darwinistiske teoriene om livets opprinnelse og mangfold, samt om menneskets opprinnelse og særpreg.
  • presentere norske filmer, artikler og undervisningsmateriell på nett, samt aktiv drive promotering via sosiale medier, foredrag og andre kanaler.
  • være et apologetisk ressurssenter med et naturvitenskapelig og biovitenskapelig utgangspunkt, i tråd med tradisjonene fra en revitalisering av klassisk naturlig teologi.

BioCosmos er opptatt av rollen som vitenskap og teknologi spiller i vår kultur. Vi arbeider for en bedre forståelse av moderne vitenskap i et kristent verdensbilde, og samarbeider med Origo Danmark om utgivelsen av tidsskriftet «Origo – om vitenskap, skapelse og etikk». BioCosmos er også norske partnere for Discovery Institute i USA, og samarbeider med det tyske Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie. BioCosmos har hovedkontor i Oslo, med kontakter flere steder i landet.