Forskningsfunn: Finstemte biologiske systemer

Professor Steinar Thorvaldsen fra Tromsø har skrevet forskningsartikkelen om fine-tuning finnes i biologiske systemer, sammen med den svenske professoren Ola Hössjer.

Såkalt fine-tuning finnes i biologiske systemer. Det slås fast i en ny forskningsartikkel i Journal of Theoretical Biology, signert norske Steinar Thorvaldsen og svenske Ola Hössjer.

Artikkelen påviser samme fine-tuning i funksjonelle proteiner, komplekse biokjemiske maskiner i levende celler og i cellenettverk, som man tidligere har påvist innen fysikk og kjemi.

Alle som spiller gitar vet hva finstemming betyr, og de som mikser lyd på miksebordet vet at alle lydkildene må justeres i harmoni før konserten kan starte.

– Finstemming har fått mye oppmerksomhet innen fysikk, og den slår fast at de grunnleggende konstantene i fysikk er finjustert til presise verdier for en rik kjemi og dermed muligheten for liv. Det er ennå ikke brukt i bred skala innen molekylærbiologi. Imidlertid hevder vi i denne artikkelen at biologiske systemer presenterer finjustering på ulike nivåer, f.eks. funksjonelle proteiner, komplekse biokjemiske maskiner i levende celler og i cellenettverk. Denne artikkelen beskriver molekylær finjustering, hvordan den kan brukes i biologi og hvordan den utfordrer konvensjonell darwinistisk tenkning. Vi diskuterer også de statistiske metodene som ligger til grunn for finjustering og presenterer et rammeverk for slik analyse, skriver de to i innledninga. Artikkelen påviser at:

  • Statistiske metoder er velegnet for modellering av finstemming.
  • Finstemming kan detekteres i funksjonelle proteiner, cellenetterk, etc.
  • Både naturkonstanter og biologiske initialbetingelser (startverdier) er fininnstilte.
  • Statistisk analyse av finstemming modellerer også noen kategorier av design
  • Finstemming og design fortjener oppmerksomhet i det vitenskapelige miljø.

Det forskningen finner i naturens store skattkiste slutter tydeligvis aldri å forundre oss. Hele forskningsartikkelen kan leses på nettet: Using statistical methods to model the fine-tuning of molecular machines and systems.

PS: I sin omtale av ovennevnte forskningsartikkel hevder universitetsavisa Khrono at Thorvaldsen og Hössjer har fått økonomisk støtte av BioCosmos.

Det har de ikke. BioCosmos gir ikke økonomisk støtte til forskning, da dette skjer via de respektive universitetene.