Ateistisk filosof var Pauls mentor

Paul Nelson har skrevet en rekke vitenskapelige artikler. Her fra Illustra-filmen om kolibrier. Skjermdump: Illustra Media.   

Dr. Paul Nelson, en av grunnleggerne for den moderne Intelligent Design-bevegelsen, kan takke sin ateistiske venn Adolf Grünbaum (1923-2018) for at han ble det han ble.

«Opposisjon er ekte vennskap», skrev William Blake (1757-1827). Nelson bruker dette Blake-sitatet for å forklare hvorfor han ble så nær venn med akkurat Grünbaum, tysk filosof og vitenskapteoretiker som blant annet virket ved University of Pittsburgh.

– Det var ikke ved å «kjøpe» Grünbaums perspektiv at Nelson ble en fremtredende skikkelse i ID-bevegelsen, men snarere ut fra deres vennskap og de kreative gnistene som kom fra det, noe som inspirerte til en livslang søken etter sannhet. Det skriver Evolution News i sin omtale av podcasten «ID the Future».

I den aktuelle episoden, lagt ut i forrige uke, snakker Nelson med verten Andrew McDiarmid om blant annet forholdet til Grünbaum. Videre diskuterer Nelson de ulike tilnærminger til vitenskapelige kontroverser og den viktige forskjellen mellom det å søke oppriktig etter sannheten og det å jakte på retoriske poenger og seire i offentlige debatter.

Nelsons vitenskapelige artikler er blitt publisert i en rekke tidsskrifter, han har til og med deltatt på et nettmøte i Dagbladet (2006) og han har dukket opp i flere filmer fra Illustra Media, se for eksempel denne, eller denne.

Nelson er medlem av Society for Developmental Biology (SDB) og International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology (ISHPSSB).

Stoffet i denne artikkelen er hentet fra Evolution News, og du kan lese originalen her.

Vil du høre podcasten med Nelson, finner du den her.

Om du ønsker det, kan du lese mer om Paul Nelson her.