Hele Alabamadebatten på norsk!

Har du hørt om den legendariske Alabama-debatten i 2007, mellom Richard Dawkins og John Lennox? I snart ett år har vi jobbet med en norsk oversettelse, for å få den lagt ut med norske undertekster på BioCosmos’ youtube-side. Nå er vi i mål. Du kan se video her.

Den norske versjonen er resultat av en velvillig avtale mellom rettighetsinnehaver Larry Taunton i Fixed Point Foundation og BioCosmos, samt et godt samarbeid med Vasvik Media og Damaris Norge.

I 2006 utga den britiske forfatteren, etologen og evolusjonsteoretikeren Richard Dawkins ut boka «The God Delusion», som raskt ble en verdenssuksess.  Den engelskspråklige utgaven har solgt over én og en halv million eksemplarer og boka er blitt oversatt til 31 språk (på norsk: Gud, en vrangforestilling, 2007). I boka argumenterer Dawkins for at troen på en personlig, overnaturlig skaper eller guddom må anses som en vrangforestilling og feilaktig oppfatning som fastholdes av de troende til tross for sterke motbevis.

Under promoteringa av boka ønsket Dawkins å møte kristne ledere i Alabama, «The Bible Belt», for, som han sa, «etter å ha hørt foredraget mitt og lest boka, vil de ha gitt opp kristendommen sin». Arrangøren av det planlagte møtet, Fixed Point Foundation, foreslo at Dawkins fikk med seg en motdebattant på podiet, en dyktig vitenskapsmann som kunne utfordre og stille kritiske spørsmål til Dawkins. De trakk fram den britiske matematikeren dr. John Lennox, også han fra University of Oxford.

Lennox, som ved siden av sin doktorgrad i matematikk også var filosof og apologetiker, var et helt ukjent navn for Dawkins, og utfordringa ble akseptert. Resultatet ble «The God Delusion Debate» ved the University of Alabama at Birmingham, 3. oktober 2007.

Debatten ble en grensesprenger, sendt til millioner av seere over hele verden. Wall Street Journal beskrev debatten som «en åpenbaring i Alabama, en sivil debatt om Guds eksistens».

Det neste året var det ytterligere to debatter mellom Dawkins og lennox, begge hjemme i Oxford, i årene som fulgte debatterte Lennox med folk Christopher HitchensMichael ShermerPeter Singer og flere, der tema i det store og hele var om man kan tro på en skaper i en vitenskapsbasert verden.

En lang rekke slike debatter ligger ute på youtube, der også andre apologeter enn John Lennox har kommet på banen. Men altså; debatten i Alabama var den første. Og du får den her.