John Lennox på podcasten til Jordan B. Peterson

Nylig var den tidligere Oxford-professoren, John Lennox, på Jordan B. Peterson sin podcast. Lennox er blant annet kjent for Episoden ble mye delt, og de to snakket om Gud og livets store spørsmål. De snakket blant annet om hvordan vitenskap og religion harmonerer, og hvordan vitenskap er basert på etiske og filosofiske antakelser.

Noen sitater fra podcasten

John Lennox fikk muligheten til å dele mange av sine tanker om vitenskap, og ikke minst kristen tro. Her er noen utvalgte sitater fra episoden:

«Vi er fortalt at vi er skapt i Guds bilde, men det var Gud som ba mennesker om å drive med biologi.»

«Det er et dypere problem med den ateistiske forståelsen av vitenskap, og det er dette: Vi driver på med vitenskap med våre hjerner. (…) Ofte sier jeg til folk: Hva gjør du vitenskap med? Jeg har spurt mange ledende forskere om dette, og de svarer, «Jeg gjør det med hjernen min.» Da spør jeg, «Gi meg en rask forklaring på hjernen.». Og de sier, «Hjernen er produktet av en ikke-guidet prosess.» Da stopper jeg, og jeg kikker dem rett inn i øynene, smiler og sier: Og du stoler på den? Fortell meg ærlig, hvis du visst at datamaskinen du bruker, eller maskinene du bruker i laboratoriet var sluttproduktet av en ikke-guidet prosess, ville du stolt på den?

Det interessante er at jeg alltid får svaret, «Nei, det ville jeg ikke» Du ser, du har et problem. Din ateisme underminerer fornuften du bruker for å ikke bare drive med vitenskap, men for å i det hele tatt argumentere. Det er ikke at du skyter deg selv i foten, det er mer som at du skyter deg selv i hjernen.»