Hva er intelligent design?

Hva er intelligent design? Stephen C. Meyer forklarer hva intelligent design er i en kort video.

Hva er intelligent design? Teorien om intelligent design er ofte misforstått. I denne korte videoen forklarer vitenskapsfilsof Stephen C. Meyer (PhD, University of Cambridge) hva intelligent design er, og hvorfor naturen vitner om design. Flere millioner har sett den, se den du også nedenfor. Du kan også lese hva han sier, på norsk, nedenfor videoen.

Her får du Stephen C. Meyer sine ord i tekst:

Hva er intelligent design?

Hvis du har hørt noe om intelligent design, har du sannsynligvis hørt at det er en «trosbasert» og ikke en «vitenskapsbasert» idé. Eller kanskje du til og med har hørt at det er «religion forkledd som vitenskap».

Stemmer det?

Det kan du jo selv avgjøre.

Richard Dawkins: Liv gir inntrykk av å være designet

Ifølge evolusjonsbiologer som Richard Dawkins ved Oxford University, gir levende systemer «inntrykk av å være designet for et formål». Men dette er bare en illusjon.

Hvorfor det?

Vel, ifølge Dawkins og hans tilhengere kan ikke-styrte prosesser som naturlig seleksjon og tilfeldige mutasjoner frembringe de intrikate designlignende strukturene i levende systemer. De mener at naturlig seleksjon kan etterligne kreftene til en designende intelligens uten å være styrt eller dirigert på noen måte.

Tilhengerne av intelligent design mener derimot at det finnes kjennetegn ved levende systemer og universet som best kan forklares av en intelligent designer.

Hvike tegn på intelligent design finnes?

Hvilke tegn på intelligens er det da snakk om?

Det er mange. Men la oss fokusere på ett av dem – den digitale koden som er lagret i DNA-molekylet.

DNA er «digital kode»

I 1953 kartla James Watson og Francis Crick DNA-molekylets struktur. Langs innsiden av den berømte dobbeltspiralen oppdaget de en kode på fire tegn.

De innså snart at sekvenser av nøyaktig plasserte kjemikalier kalt «nukleotidbaser» lagrer og overfører monteringsinstruksjonene – informasjonen – for å bygge de viktige proteinmolekylene som cellene trenger for å overleve. Uten proteinmolekyler, intet liv.

Crick foreslo senere at de kjemiske bestanddelene i DNA fungerer som bokstaver i et skriftspråk eller digitale symboler i en datakode.

På samme måte som en velfungerende datakode er avhengig av nøyaktige sekvenser av nuller og ett-tall, er også DNA-molekylets funksjon avhengig av det spesifikke arrangementet av kjemiske baser langs ryggraden i dobbeltspiralen.

Den kjente bioteknologispesialisten Leroy Hood beskriver informasjonen som er lagret i DNA som «digital kode». Selv Richard Dawkins har innrømmet at «genenes maskinkode er uhyggelig lik en datamaskin.»

Hvor kommer den digitale koden fra?

Men hvor kommer denne informasjonen, denne digitale koden, fra? I dag er dette spørsmålet kjernen i et stort vitenskapelig mysterium: mysteriet om livets opprinnelse.

Å bygge en levende celle krever mange proteiner. Og for å bygge proteiner kreves det genetisk informasjon i form av DNA eller et annet tilsvarende molekyl.

Ingen teorier om kjemisk evolusjon har forklart livets opprinnelse

Hittil har ingen teori om ikke-ledet kjemisk evolusjon kunnet forklare hvordan den digitale informasjonen som trengs for å bygge den første levende cellen, oppsto fra enklere, ikke-levende kjemikalier – med andre ord, problemet med å få liv fra ikke-liv.

Hvorfor er dette et problem? Det er rett og slett for mye informasjon i cellen til at den kan forklares med tilfeldigheter alene.

Sannsynligheten for å generere en del av DNA-koden som er i stand til å bygge bare ett funksjonelt protein ved en tilfeldighet, er forsvinnende liten, selv med tanke på universets flere milliarder år lange historie. Og selv de enkleste levende celler krever hundrevis av proteiner.

Dermed holder ikke lenger argumentet om at «med nok tid er alt mulig». Forskere som forsker på livets opprinnelse er enige: Tilfeldighetshypotesen har spilt fallitt.

Kjemien hjelper oss heller ikke. I motsetning til grunnleggende kjemiske forbindelser, som for eksempel en saltkrystall, ordner ikke de kjemiske bokstavene i DNA-meldingen seg som et resultat av gjensidig tiltrekning.

Å si noe annet ville være som å si at budskapet i en avisoverskrift kan oppstå spontant på grunn av måten blekket fester seg til papiret på. Det er åpenbart «noe annet» som er i sving. I dette tilfellet en avisredaktør.

Intelligent design argumenterer ut fra hva vi vet

Men tilhengerne av intelligent design argumenterer ikke for teorien fordi alle de andre teoriene – tilfeldigheter, kjemiske lover eller en kombinasjon av disse – har feilet.

I stedet argumenterer de for intelligent design fordi vår enhetlige og gjentatte erfaring – grunnlaget for all vitenskapelig argumentasjon – viser at systemer med digital informasjon alltid oppstår som følge av intelligens.

DNA fungerer som en programvare. Vi vet av erfaring at programvare kommer fra programmerere. Vi vet at informasjon – enten den er innskrevet i hieroglyfer, skrevet i en bok eller kodet i et radiosignal – alltid stammer fra en intelligent kilde.

Oppdagelsen av informasjon som ligger til grunn for livet, selv i de enkleste levende celler, gir oss derfor et godt grunnlag for å anta at en intelligens har spilt en rolle i livets opprinnelse.

Intelligent design er ikke basert på religion, men på vitenskap

Så i motsetning til hva du kanskje har hørt, er intelligent design ikke basert på religion, men på vitenskapelige funn.

Den er også basert på den samme vitenskapelige resonnementsmetoden som Charles Darwin brukte – en metode som baserer seg på vår enhetlige erfaring av årsak og virkning for å utvikle teorier om hva som skjedde i fortiden.

Du kan fortsatt ønske å avvise teorien om intelligent design – du står fritt til å tro hva du vil – men du vil ha vanskelig for å gjøre det basert på «vitenskapen».

Jeg er Stephen Meyer, fra Discovery Institute og forfatter av Signature in the Cell, for Prager University.


Hva er intelligent design?

Så hva er intelligent design? Intelligent design er teorien om at fenomener ved livet og universet best kan forklares med referanse til intelligent design. Representanter for intelligent design kan ha en rekke ulike livssyn, inkludert ateisme, agnostisisme, kristendom osv.

Men dersom man først tror at livet og universet best kan forklares med intelligent design, kommer spørsmålet hva eller hvem som står for designet. Stephen C. Meyer vil, som så mange andre, argumentere at Gud er den beste forklaringen på intelligent design.