Hva sier nevrovitenskapen om sinnet?

Hva sier nevrovitenskapen om sinnet?

Har vi et sinn eller en sjel? Hva sier nevrovitenskapen om dette? Her får du fem påstander, med fem kjappe svar!

1. «Hjerneskader viser at sinnet bare er hjernen»

Påstand: Hjerneskader viser at sinnet egentlig bare er hjernen. Skader du hjernen, forsvinner sinnet … poff!

Svar: Det kunne vært et godt argument hvis det alltid hadde vært slik. Men en vanlig behandling for alvorlig epilepsi er å dele hjernen i to. Pasienten får som regel bare mindre funksjonsnedsettelser.1 Noen mennesker tenker og snakker med bare en halv hjerne.2

Moderne nevrovitenskap kaster også lys over sinnet til mennesker i såkalt vedvarende vegetativ tilstand (PVS). Den foretrukne nye betegnelsen er «bevissthetsforstyrrelser».

I en studie het det for eksempel: «Det er bemerkelsesverdig at fem pasienter var i stand til å modulere hjerneaktiviteten sin med vilje, noe som tyder på at de kunne forstå og følge forskernes instruksjoner, selv om de ikke var i stand til å uttrykke noen ytre tegn på bevissthet på sengekanten.»3 Mennesker i koma kan i en del tilfeller høre og forstå oss.4

Hjerneskade er en alvorlig sak, men det viser neppe at sinnet ikke finnes. Moderne nevrovitenskap gjør oss i stand til å identifisere mange eksempler på mennesker som strever med å uttrykke seg ved hjelp av de ressursene de har til rådighet. Det kalles noen ganger nevroplastisitet.5

2. «Hjernescanninger vil vise at det ikke finnes noe sinn»

Påstand: Mer sofistikerte hjerneskanninger vil vise, via konsensus fra hundrevis av studier, at det egentlig ikke finnes noe sinn, bare en hjerne.

Svar: Slik forskningsfeltet ser ut i dag, er det ikke noe slikt håp. I en fersk studie som inkluderte 70 forskergrupper, ble det avdekket store begrensninger i verdien av hjerneavbildning (fMRI) når det gjelder å forstå sinnet.6

Det er dårlig korrelasjon mellom ulike skanninger av selv den samme personens hjerne.7 Teknologien kommer nok til å bli bedre, men nevroplastisitet og konstant aktivitet kan føre til at dette problemet vedvarer.

3. «Vi holder på å forstå akkurat hvordan hjernen fungerer»

Påstand: Men nå er vi i ferd med å finne ut nøyaktig hvordan hjernen fungerer. Det er ikke noe mystisk med den. Det er bare evolverte dyrs tenkning, ikke noe «sinn».

Svar: Selv grunnleggende fakta om hvordan hjernen fungerer er omstridt. En grunnleggende antakelse har vært at hjernen fungerer som en serie brytere.

Men nå vet vi for eksempel at de fleste deler av hjernen er involvert i å bearbeide signaler som kommer fra berøring. Vi vet at menneskelig tenkning skiller seg fra dyrs tenkning på grunn av resultatene. Men hvordan den skiller seg ut, har vi ikke funnet i hjernen, og det er fortsatt et mysterium.8

4. «Hjerneforskere sier at sinnet bare er hjernen»

Påstand: Til tross for alt dette, sier ikke de fleste profesjonelle hjerneforskere til slutt at sinnet bare er hjernen?

Svar: Mange forskere tror det, ikke på grunn av bevis, men fordi de er materialister.

Når man tenker nøye gjennom det, gir ideen ikke engang mening, som nevrokirurgen Michael Egnor påpeker: «Hvordan kan vi tro at det ikke finnes noen tro? Hvis den eliminative materialismen er sann, så er ikke deres egen tro på den eliminative materialismen en tro. Det er en fysisk tilstand, en viss konsentrasjon av nevrokjemikalier som vi (de uinnvidde) tåpelig nok kaller en tro.»9

Faktisk stemmer sinnets virkelighet overens med nevrovitenskapen.10 Det er ikke populært blant mange nevrovitere, men det er en annen sak.

5. «Ingen kjente hjerneforskere tror at sinnet eksisterer»

Påstand: Men det er vel ingen kjente hjerneforskere som betviler konsensus om at sinnet bare er hjernen!

Svar: Den store nevrokirurgen Wilder Penfield, som var aktiv på midten av 1900-tallet, hadde tre argumentasjonsrekker for en slik tvil, basert på hjerneoperasjoner han utførte på over tusen pasienter.11

Andre pionerer innen nevrovitenskapen har gjennom sin forskning kommet frem til at sinnet er mer enn hjernen. Blant dem er nobelprisvinneren Roger Sperry (delt hjerne) og Benjamin Libet (fri vilje).12

Se også: Eksisterer sinnet?

Om forfatteren

Denyse O’Leary er en kanadisk journalist, forfatter og blogger. Hun blogger på Blazing Cat Fur, Evolution News & Views, MercatorNet, Salvo og Uncommon Descent.

Denne teksten er hentet fra A Cocktail Party Challenge på Salvo Mag, og er publisert på norsk med tillatelse fra redaksjonen.

Referanser

 1. «If your brain were cut in half, would you still be one person?» Mind Matters News (April 4, 2020). ↩︎
 2. «Some people think and speak with only half a brain» Mind Matters News (Nov. 21, 2019)
  ↩︎
 3. Aurore Thibaut, «Consciousness Regained», Aeon (5. juni 2020) ↩︎
 4. «Can loved ones in a coma hear us?» Mind Matters News (April 15, 2020) ↩︎
 5. «How the injured brain heals itself: Our amazing neuroplasticity» Mind Matters News (May 23, 2019) ↩︎
 6. Mark Humphries, «Seventy Teams of Scientists Analysed the Same Brain Data, and It Went Badly» Spiked (July 1, 2020) ↩︎
 7. Karl Leif Bates, «Studies of brain activity aren’t as useful as scientists thought» Duke Today (June 3, 2020) ↩︎
 8. Lund University, «New view on the mechanisms of how the brain works» Science Daily (April 29, 2019) ↩︎
 9. Michael Egnor, «Why the mind can’t just be the brain» Mind Matters News (Aug. 11, 2020) ↩︎
 10. «The mind’s reality is consistent with neuroscience» Mind Matters News (Feb. 21, 2020) ↩︎
 11. «Why pioneer neurosurgeon Wilder Penfield said the mind is more than the brain» Mind Matters News (Feb. 29, 2020) ↩︎
 12. «Four researchers whose work sheds light on the reality of the mind» Mind Matters News (July 2, 2019) ↩︎