Eksisterer sinnet?

Eksisterer sinnet? Eller finnes bare hjernen?

Eksisterer sinnet? Her får du fire påstander imot, samt fire svar på påstandene.

Argumenter fra evolusjonen

1. «Vi er bare dyr»

Påstand: Vi er bare dyr, så som vi kunne forvente, er menneskehjernen egentlig ikke unik. Menneskehjernen, musehjernen og fluehjernen bruker alle de samme grunnleggende mekanismene!1

Svar: Det er det som er det bemerkelsesverdige. Det vi gjør med hjernen vår, skiller oss fra hverandre.

Og det er ikke størrelsen som gjør det. Lemurer, hvis hjerner bare er 1/200-del så store som sjimpansehjerner, gjorde det like bra som sjimpanser på en intelligenstest for primater.2

2. «Vi vet nå hvordan menneskesinnet utviklet seg»

Påstand: Vi vet nå hvordan menneskesinnet utviklet seg. Den utviklet seg ganske enkelt for å hjelpe våre forfedre med å jakte mer effektivt i grupper.

Svar: Ulver jakter effektivt i grupper uten noe som ligner menneskelig bevissthet. Mikroorganismer jakter effektivt uten noen hjerne i det hele tatt.

Et menneskesinn gjør oss i stand til å gjøre mange bemerkelsesverdige ting, men det er ikke nødvendig for grunnleggende overlevelse.3 Det er en av grunnene til at menneskets bevissthet kalles et vanskelig problem.4

3. «Menneskehjernen er kaotisk»

Påstand: Menneskehjernen er et rot, et tilfeldig resultat av millioner av år med evolusjon, ikke et resultat av en slags guddommelig design.

Svar: Faktisk ble hjerneforskere nylig overrasket over å oppdage at den hvite substansen (konnektomet) i menneskehjernen er ganske velordnet, og neppe en tilfeldig ansamling i det hele tatt.5

4. «Sinnet har oppstått sakte fra hjernen»

Påstand: Ok, kanskje sinnet bare har oppstått sakte, over eoner, fra hjernen.

Svar: Sinnet kan ikke bare «vokse ut av» hjernen hvis de to ikke har noen felles egenskaper – den ene er immateriell, den andre materiell. Det er en ganske stor kløft.6

Om forfatteren

Denyse O’Leary er en kanadisk journalist, forfatter og blogger. Hun blogger på Blazing Cat Fur, Evolution News & Views, MercatorNet, Salvo og Uncommon Descent.

Denne teksten er hentet fra A Cocktail Party Challenge på Salvo Mag, og er publisert på norsk med tillatelse fra redaksjonen.

Referanser

  1. Jessika C. Bridi et al., «Ancestral regulatory mechanisms specify conserved midbrain circuitry in arthropods and vertebrates», Proceedings of the National Academy of Sciences (11. august 2020): https://bit.ly/2Nuu1ek. ↩︎
  2. Deutsches Primatenzentrum (DPZ)/German Primate Center, «Primate brain size does not predict their intelligence», ScienceDaily (25. september 2020): https://bit.ly/3knwgf6. ↩︎
  3. «Why do many scientists see cells as intelligent?» Mind Matters News (Oct. 7, 2020): https://bit.ly/2PaEnQU. ↩︎
  4. Tom Stoppard, The Hard Problem (se lct.org/shows/hard-problem). ↩︎
  5. Ed Yong, «The brain is full of Manhattan-like grids,» National Geographic (Mar. 29, 2012): https://on.natgeo.com/2O2Q7Va. ↩︎
  6. «Why the mind cannot just emerge from the brain,» Mind Matters News (Feb. 17, 2020): https://bit.ly/3dL4lVb. ↩︎