Intelligent design – Noen viktige poeng

Noen viktige poenger om intelligent design.

Få bevegelser og teorier er så misforstått som intelligent design. I denne korte artikkelen viser Rolf Kenneth Myhre oss to viktige poenger som ofte blir glemt.

1. ID-perspektivet unngår all spekulasjon om designeren

Spørsmål som om det er én eller flere designere, om denne eller disse er gode eller onde, om det er et makrovesen, etc. – ID i seg selv adresserer ikke dette. ID-teorien utgjør således ikke en egen kosmologi eller et ferdigpakket verdensbilde. ID-teorien er heller ikke forankret i en bestemt metafysikk. Til sammenligning, for kreasjonistene er designeren nødvendigvis den Gud som omtales i Bibelen.

Da Nobelprisvinner Francis Crick i 1973 lanserte Directed panspermia-teorien – at den beste forklaring på livets opprinnelse på Jorden er at en utenomjordisk sivilisasjon hadde sendt et ubemannet romskip til Jorden og dumpet noen tonn med mikrober ut i havet – var det ingen som krevde å få svar på spørsmål som:

  • På hvilken planet i hvilket solsystem i hvilken galakse befant den utenomjordiske sivilisasjonen seg?
  • Hvordan så disse aliens ut? Var de insektoide, reptiloide eller humanoide?
  • Hvilket fremdriftssystem hadde romskipet, og hvor lang tid tok reisen?
  • Hvem designet disse aliens, eller styrte dem?

Dersom Crick hadde fått slike spørsmål, ville han ganske enkelt ha svart: «Such questions are not relevant for my theory. I you don’t understand this, I can’t help you.»

Teorien om panspermia.

2. Intelligent design bekrefter at darwinistisk mikroevolusjon er en realitet, men hevder at dens kreative kraft er sterkt begrenset

Michael Behe (2019) påpeker at evidensen indikerer at dens kreative kraft er begrenset til slektsnivå.

3. De to følgende sitater illustrerer godt de to vidt forskjellige holdningene til nydarwinismen og teorien om intelligent design

”Biologi er studiet av kompliserte ting som tilsynelatende har vært designet for et formål”.

Dawkins / The Blind Watchmaker (1987)

”Hvis en skapning ser ut som en hund, lukter som en hund, bjeffer som en hund, kjennes ut som en hund, og peser som en hund, ligger bevisbyrden hos den person som insisterer på at skapningen ikke er en hund”.

Dembski / The Design Revolution (2004)