Naturens konstruksjoner 6 Kambrisk eksplosjon utfordrer Darwin

Time Magazine har hatt et hovedoppslag om denne oppdagelsen, som også Darwin visste om: Store mengder av fossiler i det kambriske jordlaget har ingen opphavsformer i det prekambriske jordlaget, som er rett under det kambriske. Hvordan ble så disse dyrene til?