Ny bok fra John Lennox

Oxford-professor John Lennox gir seg ikke. Nå er boka «Cosmic Chemistry» i salg, med undertittelen: «Do God and Science mix?»

Er den strenge jakten på vitenskapelig kunnskap virkelig forenlig med en oppriktig tro på Gud? Det er spørsmålet Lennox tar for seg i boka. Den er fortsettelsen av klassikeren «Guds undergang. Har naturvitenskapen begravd Gud?» som kom på norsk for noen år siden. Med utgangspunkt i argumentene som er fremsatt i den forrige boka, undersøker Lennox nå på nytt sannsynligheten for at et kristent teistisk verdensbilde stemmer med virkeligheten, i lys av noen av de siste utviklingstrekkene innen vitenskapelig forståelse.

Lennox fokuserer på områdene evolusjonsteori, livets og universets opprinnelse og begrepene sinn og bevissthet, for å gi en detaljert og overbevisende introduksjon til temaet, i den pågående vitenskaps- og religionsdebatten. Lennox kommer også med sin egen begrunnelse for hvorfor han fortsetter å være overbevist av en kristen tilnærming til forklaringen på disse fenomenene.

Boken oppgis å være solid i sin begrunnelse, men respektfull i tonen. Den kan være avgjørende for alle som utforsker forholdet mellom vitenskap og Gud.

Boka kan nå kjøpes på nett: https://www.adlibris.com/no/bok/cosmic-chemistry-9780745981406