Sier «ja takk begge deler»

Steinar Thorvaldsen (venstre) og Bjørn Are Davidsen er enige om mye – men ikke alt. Her i et gemyttlig øyeblikk under panelsamtalen.
(Foto: Dag Erlandsen)

Forfatter og samfunnsdebattant Bjørn Are Davidsen sier fortsatt «ja takk, begge deler», til både evolusjon og Intelligent design.

– Forskere kan ikke slå seg til ro med én forklaring, sa Davidsen, da han deltok på panelsamtalen under lanseringa av boka «Darwin på retur».

Et 30-talls mennesker var møtt fram til boklanseringa på Litteraturhuset i Oslo for snart to uker siden. Biokjemikeren Michael Behe blir kalt «faren til Intelligent design» og er mannen bak den banebrytende bestselgeren «Darwin’s Black Box», som utkom i 2006. Nå handlet det om bok nummer to, «Darwin Devolves», i norsk oversettelse.

– Spennende
– Dette er en spennende diskusjon, som jeg tror kan føre oss videre. Mange ting forklares best ved evolusjon, andre ting forklares best av Intelligent Design. Og noe forklares best av kreasjonisten. Men et overveldende flertall – uansett livssyn – mener evolusjonsteorien er best, sa Davidsen, og understreket av evolusjonsteorien er under utvikling, med henvisning til den såkalte «The Third Way of Evolution»-bevegelsen.

For tre år siden utga Davidsen boka «Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler!» sammen med Atle Ottesen Søvik. Nå utfordres Davidsens syn av nye bøker om Intelligent Design, deriblant «Darwin Devolves».

– Debatten som er oppstått etter lanseringa av BioCosmos, er viktig. Men jeg skulle ønske den var mer vitenskapelig, sa Davidsen.

Vitenskap og fotball
Behe utfordrer Darwins evolusjonsteori og argumenterer for at vitenskapen i seg selv viser at Intelligent design er bedre enn darwinismen som forklaring på livets opprinnelse. I «Darwin på retur» presenterer Behe ny forskning og oppsiktsvekkende analyser av nydarwinistiske mekanismer, som skal svekke evolusjonsteorien ytterligere. Boka kom ut på engelsk tidligere i år, og foreligger altså allerede nå i norsk utgave, utgitt på Ventura Forlag.

– Michael Behe legger fram knallhard naturvitenskap, her kommer genuin forskning på banen. Boka bør studeres nøye, sa Davidsens motdebattant Steinar Thorvaldsen, professor i Tromsø og styreleder i BioCosmos. Han var ikke bare enig med Davidsen, om at debatten denne høsten ikke har vært vitenskapelig.

– Vitenskap er som fotball, den lever av litt fighting, sa han.

– Biologien er det mest kompliserte vi har i naturvitenskapen, sa Thorvaldsen, og pekte på at det finnes en rekke kritikere til rådende biologiske teorier blant forskere innen kjemi, informasjon og matematikk.

Flertallet bestemmer?
Davidsen viste til at Behe ikke får støtte blant det store flertallet av biologer. – Det blir to leire, og Behe står sørgelig alene. Titusenvis av vitenskapelige artikler fremmer det stikk motsatte syn, og det er overdrevet at Behe har felt noen av de fem søylene som darwinismen er bygget på. Men, evolusjonsteorien er under utvikling, dette er en viktig debatt og Behe er spennende. Boka har koherens, den står i sammenheng med den øvrige debatten, sa han.

Thorvaldsen mener debatten ikke handler om flertall og mindretall. – Tenk Louis Pasteur. Det handlet om én person og ett eksperiment, som avlivet teorien om spontan generasjon av liv og banet veien for den moderne teorien om bakterier som grunnlag for sykdom. Jeg tror Behe har sådd et frø, som vil vokse.

Fra salen fikk Davidsen spørsmål om han hadde ett bevis for at makroevolusjon hadde funnet sted. Davidsen mente spørsmålet var feil stilt. – Spørsmålet er hvilken teori som har størst forklaringskraft. Og da finner jeg de beste forklaringene i evolusjonslæren.

Thorvaldsen mente et mindretall på noen tusen vitenskapsfolk ikke er til å kimse av. – Det publiseres fremragende artikler om Intelligent Design, også her i Skandinavia. Nye bøker viser at denne retninga er på hugget. I byggebransjen skal man ikke bare ha en snekker som setter opp huset, du skal også ha en designer, arkitekten. At snekkeren underveis modifiserer på detaljene betyr ikke at arkitekten er avsatt.

– Framtida vil vise hva vi kommer fram til. Dette er spennende.

Flere teorier samtidig
Davidsen, som underveis erklærte seg som en større tilhenger av Thorvaldsen enn Behe, mente det ikke er noe stort problem at feilaktige teorier kan fortsette sin eksistens i den vitenskapelige verden – så lenge de ikke gjør skade.

Thorvaldsen svarte at det riktig nok er helt vanlig med flere teorier samtidig i vitenskapelige disipliner, slik man har flere lyskilder på samme objekt, men at det blir feil å sette ID opp mot darwinismen, som to sidestilte teorier.

– Intelligent Design er en rikere teori enn darwinismen. I ID er de darwinistiske mekanismene innebygd som rent lokale justeringsmekanismer. Samtidig påpeker vi at alle livsformer i tillegg har sine overordnede design og byggeplaner. Skal man hanskes med biologiens mange smarte oppfinnelser og innovasjoner, er det ikke nok å stole på darwinistisk mikroevolusjon, sa han.

En av de fremmøtte så på darwinismen som en «ideologi med elementer av vitenskap, som er blitt falsifisert (tilbakevist) en rekke ganger», og lurte på hva Davidsen tenkte om det.

– Ja, deler av darwinismen har vist seg å ikke stemme, svarte Davidsen, og fortsatte:

– Darwinismen er ikke bevist, og den er heller ikke motbevist. Men den er den beste vi har.