1000 vitenskapsfolk tviler

Discovery Institute i Seattle ville sjekke ut påstanden om at «praktisk talt alle forskere i verden mener Darwins evolusjonsteori er sann». Resultatet var oppsiktsvekkende. (Foto: Dag Erlandsen)

Over 1000 vitenskapsfolk har underskrevet et opprop der de uttrykker tvil om at «tilfeldig mutasjon og naturlig seleksjon kan redegjøre for livets kompleksitet».

Lista ble opprinnelig lagt ut av Discovery Institute i Seattle (bildet) i 2001, for å tilbakevise påstander fremsatt i forbindelse med TV-serien Evolution, der det ble hevdet at «praktisk talt alle forskere i verden mener teorien er sann». Poenget var å ta en faktasjekk på påstanden.

Da 100 personer med doktorgrad hadde undertegnet, ble lista offentliggjort i «The New York Review of Books». Det førte til mye, og alt var ikke bare positivt. Flere av de 100 fikk trøbbel. Discovery Institute ba innstendig underskriverne om å tenke seg godt om, dersom signaturen deres kunne koste dem jobben.

– Noen av personene på lista mistet finansieringen, noen ble truet med å miste jobbene sine. Vi tenkte at vi ikke trengte å fortsette å markedsføre dette, men folk fortsetter likevel å signere, sier assisterende direktør i Discovery, John G. West. Signaturene fortsetter å strømme inn, og nå har altså tallet passert 1000.

Oppropet har skapt heftig debatt, blant annet kritiseres uttalelsen for å være «misvisende og tvetydig», og at begrepet «darwinisme» er for uklart. Mange påpeker dessuten at mange av underskriverne ikke er forskere innen biologi, men har doktorgrad innen andre disipliner.

Her er teksten de har skrevet under på:

«Vi er skeptiske til påstander om at tilfeldig mutasjon og naturlig seleksjon har evnen til å redegjøre for livets kompleksitet. Det bør oppmuntres til nøye undersøkelse av bevisene for darwinistisk teori».

Er du interessert i å lese mer om denne saken? Da kan du gå inn her.

Her kan du også se en video med noen av underskriverne.