Skal avsløre feil om tro og vitenskap

0

Bjørn Are Davidsen (til høyre) er redaktør for det nye nettstedet. Her i debatt med styreleder i BioCosmos, Steinar Thorvaldsen. 

En ny nettside skal avsløre myter og feil om tro og vitenskap. Bak står Bjørn Are Davidsen og Norges kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS).

I morgen, torsdag 17. september, lanseres fagsjekk.no. Nettstedet er en videreutvikling av et arbeid som NKSS startet i 2018. Det førte til utgivelsen «Lurt av læreboken?».

Boken, som ble redigert av Bjørn Are Davidsen, avdekket en rekke både tilfeldige og mer gjennomgående feil og forvirrende fremstillinger i norske læremidler, spesielt på forholdet mellom tro og vitenskap gjennom historien. Og nettopp Davidsen er redaktør for det nye nettstedet.

– Nye læremidler kommer jo hvert år, i tillegg til populærvitenskap du finner i magasinhyllene på Narvesen, så det er viktig å ha en mer levende oppfølging, forteller Davidsen til Kristelig Pressekontor.

– Vi trenger et nettsted som kan være best mulig etterrettelig og mest mulig vurdert ut fra normale faglige vurderinger. Vi fikk en rekke spørsmål som lå til grunn for boken som kom i fjor og vil følge opp dette i et annet format med både fagartikler, kortere artikler, svar på spørsmål og ymse ting vi selv går gjennom i læremidler og populærvitenskap.

Ikke bare kristendom
Elever og studenter er en viktig målgruppe for Laget, men de ønsker også at lærere og foreldre skal kunne bruke siden og få svar på spørsmål de har.

– Vi har jo sett at det er spesielt dette med kristen tro, tro og vitenskap og kirkens rolle i historien som det ble sagt mye merkelig om: En del feil, en del forvirrende ting og ofte et overraskende mørkt bilde som ble tegnet. Dette er jo i strid med mange moderne historikere og vi ønsker å hjelpe elever, foreldre og lærere til å tenke kritisk og jobbe i dybden, forteller Davidsen som har gitt ut flere bøker om seiglivede myter.

Men myteknuseren fremholder at fagsjekk.no ikke kun vil ha stoff som handler om kristendommen.

– Det vil være andre ting også. Det vil bero en del på hvilke spørsmål som kommer. Men det er klart at når det er jeg som er redaktør så er det naturlig at mange av spørsmålene handler om ting jeg er opptatt av.

Støttende fagråd
I tillegg til redaktøren vil nettsiden ha et støttende fagråd som er valgt ut fra tema de regner med å få spørsmål om. I fagrådet sitter blant annet fagpersoner, professorer og forskere med bakgrunn fra kommunikasjon og livssyn, kjemi, informatikk, middelalderen, geologi og lærere, både kristne og ateister.

– Disse har vi i bakhånd dersom det er noe vi trenger å få samråd med faglig. De kan også kritisere oss dersom vi skriver noe som ikke stemmer slik at vi får rettet det opp, sier Davidsen.

Han presiserer at dette ikke skal være noe sekterisk der en kun velger ut forskere som er enige med ham.

– Det er ment å være normalvitenskapelig og ting skolene kan akseptere som seriøst og forsvarlig.

Davidsen er klar på at om de får inn spørsmål de ikke har forutsetning for å svare på så vil de overlate det til andre.

– Hvis vi får andre typer spørsmål må vi enten la være å svare eller utvide fagrådet med annen kompetanse.

– Viktig å lære elever kritisk tenkning
Det er Laget som står bak nettsiden fagsjekk.no, men de har fått støtte fra en rekke andre organisasjoner. En av dem som har vedtatt å støtte prosjektet økonomisk er Kristne Friskolers Forbund (KFF).

– Vi oppfatter dette som et nyttig bidrag til ressursgrunnlaget lærere i ulike fag har og satser på at det blir en bra ressurs, sier generalsekretær i KFF Jan Erik Sundby.

Han forteller at det ikke er et veldig stort utvalg eller konkurranse når det gjelder trykte læremidler og tror det vil være nyttig med et sted lærere og elever kan gå med problemstillinger.

– Det er et viktig mål for oss å lære elevene kritisk tenkning og det inkluderer å være kritisk til lærebøkene, sier Sundby.