Steinar Thorvaldsen fikk publisert forskning på høyeste nivå

Steinar Thorvaldsen forklarer sin forskning på forskning.no

Søndag 11. desember fikk BioCosmos sin egen styreleder, Steinar Thorvaldsen, publisert en kronikk på forskning.no. Dette skjer etter at Thorvaldsen denne høsten fikk publisert forskning på høyeste nivå. Og forskningen er relevant for intelligent design.

Har tidligere publisert forskning om mangler ved Darwins teori

Steinar Thorvaldsen er professor i informasjonsvitenskap ved Universitet i Tromsø, og fikk for tre år siden publisert en artikkel i Journal of Theoretical Biology, sammen med Ola Hössjer. Du har kanskje hørt om finjustering i kosmologien, her argumenteres det for finjustering i biologien. Artikkelen argumenterte for at byggesteiner i cellene er finjusterte. Dette tyder på at sannsynlighetene for at darwinistisk utvikling kan forklare byggesteinene, er svært liten.

Les mer om Thorvaldsen og Hössjer sin artikkel om finjustering i biologien her.

Ny artikkel viser mer av hvordan informasjon er viktig i liv

Siden John Watson og Francis Crick oppdaget strukturen til DNA i 1953 (noe de senere fikk nobelprisen for), har forskere blitt mer og mer oppmerksomme på hvor viktig informasjon er i liv. Thorvaldsen peker på at biologisk informasjon er organisert på en måte som ligner vanlig tekst. Samtidig virker cellen på en lignende måte som moderne teknologi.

Under: Skjermdump fra forskning.no.

Steinar Thorvaldsen og Ola Hössjer fikk publisert forskning relevant for intelligent design.

Den nye artikkelen til Thorvaldsen og Hössjer, viser hvordan man kan måle informasjonen vi finner i proteinenes gener. Som Thorvaldsen understreker i sin kronikk på forskning.no, vakte deres første forskningsartikkel om finjustering i biologien mye diskusjon. Den nyeste forskningsartikkelen imøtegår blant annet dette:

«Tidligere har denne forskningen blitt kritisert for å mangle holdepunkter i data. Den nye artikkelen er imidlertid breddfull med biologiske data og analyse av disse.»

Steinar Thorvaldsen, forskning.no

Du kan lese mer om den nye forskningen til Steinar Thorvaldsen og Ola Hössjer her.

Les deres artikkel om finjustering i cellene her. Deres nye artikkel ble publisert i Journal of the Royal Statistical Society. Den hander altså om hvordan gjøre informasjon i proteinenes DNA målbar, og du kan du lese den her.