6,2 millioner youtube-visninger i 2020

Discovery Institutes hadde 6,2 millioner visninger på youtube i 2020, nådde 4,4 millioner mennesker via facebook, hadde 1,3 millioner brukere av Evolution News og 700.000 podcast-lyttere.

Dette er bare noen av nøkkeltallene i årsrapporten 2020 fra instituttet i Seattle, institusjonen som gjerne regnes som det ultimate sentrum for den globale Intelligent Design-bevegelsen. 6,2 millioner youtube-visninger er en økning på hele 78 prosent fra året før. Antall abonnenter er nå oppe i 144.000, en økning på 87 prosent.

ID 3.0
Årsskiftet 2020/2021 markerer at 5-årsprogrammet «ID 3.0», Fase 1 (2016-2020) nå er avsluttet, en periode der 29 vitenskapelige prosjekter er blitt finansiert og 59 vitenskapelige artikler er publisert i 35 ulike publikasjoner, herunder Nature, Nature Nanotechnology, Scientific Reports, Frontiers in Microbiology, Biosystems, BMC Evolutionary Biology, BMC Genomics og Molecular Biology and Evolution. – Forskning på Intelligent Design har ekspandert langt ut over det grunnleggerne av ID-bevegelsen hadde kunnet forestille seg, heter det i årsmeldinga.

Bare i 2020 er 233 populærvitenskapelige artikler og 11 bøker/bokkapitler blitt publisert og det er avholdt 53 konferanser og andre arrangementer med totalt 32.000 deltakere, går det fram av årsrapporten.