Stephen C. Meyer – naturalismens motvekt

Richard Dawkins og Stephen Hawking fikk folk til å tro at naturen er alt som er. Les om hvordan Stephen C. Meyer endret folks oppfatning her!

Gir kvantekosmologien til Lawrence Krauss mening?

Gir kvantekosmologien til Lawrence Krauss mening? Kan virkelig ingenting være årsak til universets begynnelse?

Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening?

Gir kvantekosmologien til Stephen Hawking mening? Eller var den mer preget av hans ønske om at Gud ikke skulle eksistere?

James Tour: – Vi vet fortsatt ikke hvordan livet oppstod

Hva vet vi egentlig om livets opprinnelse, etter årevis med forskning?

Hvordan avsløre skeptikeren sin bløff

Forskning har vist at tilfeldig utvikling er ekstremt usannsynlig. Hvordan svare skeptikeren som innvender, "Men alt er jo mulig..."?

Gir multivers-ideen mening?

Enkelte forskere har argumentert for multiverset, hypotesen om at det finnes mange univers. Men gir dette mening?

Intelligent design er sunn fornuft

Gir intelligent design mening ut fra sunn fornuft? Filosof Peter S. Williams forklarer også hvorfor darwinisme bryter med sunn fornuft.

Teistisk evolusjon: Derfor mistet han troen

Er teistisk evolusjon den beste måten å forstå verden på for en teist? Les om hvorfor filosof Peter S. Williams ombestemte seg!

Abduksjon: Hva er beste forklaring?

Hva kan forklare best universets begynnelse og finjustering? Ved hjelp av metoden abduksjon kan man vurdere både teisme og naturalisme.

Hvorfor logikeren Kurt Gödel trodde på livet etter døden

Kan troen på livet etter døden begrunnes rasjonelt? Les om hvordan logiker, matematiker og filosof Kurt Gödel gjorde nettopp det!