Cosmic Chemistry – er Gud og vitenskap i harmoni?

Cosmic Chemistry er skrevet av John Lennox.
Vector mock up of standing book with white blank cover isolated. Closed vertical hardcover book, catalog or magazine mockup on white background. 3d illustration. Diminishing perspective.

Fungerer søken etter vitenskapelig kunnskap med tro på Gud?

John Lennox har tidligere hatt oppdrag for BioCosmos, er professor emeritus i matematikk og har skrevet en rekke bøker om Gud og vitenskap. I boken Cosmic Chemistry undersøker Lennox om Gud og vitenskap harmonerer.

Hva handler Cosmic Chemistry om?

Gjennom 400 sider viser Lennox oss:

  • Hvordan moderne vitenskap ble grunnlagt av teister
  • Den lange og rike historien til design-argumenter
  • Hva vitenskap virkelig er, dens antakelser, rekkevidde og metoder
  • Hvordan naturalisme er feilslått
  • Hvordan mirakler kan forstås
  • Hvordan universets begynnelse og finjustering peker på Gud
  • Hvordan makroevolusjon har problemer med å forklare livets kompleksitet
  • Matematiske problemer ved evolusjon

Og mye mer!

Hvor kan du få tak i Cosmic Chemistry?

Boken er på mange måter en introduksjon til debatten om Gud og vitenskap, og er både tilgjengelig på Amazon og gjennom abonnementstjenesten Perlego.